Alarmující zpráva o stavu planety

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 02.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040007

30. března 2005 byla zveřejněna podrobná mezinárodní studie s názvem "Miléniové hodnocení ekosystému" (Millennium Ecosystem Assessment). 1360 vědců z 95 zemí v ní upozorňuje na smutný fakt, že lidé v uplynulých padesáti letech znečistili a nadměrným způsobem vyčerpali dvě třetiny ekosystémů, na jejichž funkci je závislý život na Zemi. Většina ekosystémů (15 z 24 zkoumaných) se hroutí a perspektiva dalšího vývoje nedává téměř žádnou naději na zlepšení.

15 z 24 zkoumaných ekosystémů se podlě vědců hroutí v důsledku nadměrného využívání. Tlak lidí na přírodu je podle vědců neudržitelný. "V minulých 50 letech lidé měnili ekosystémy rychleji a ve větší míře než kdykoli v dosavadních dějinách, a to především proto, aby uspokojili rychle rostoucí poptávku po potravinách, čisté vodě, dřevu, tkanivech a palivu," píše se ve zprávě. Vyhynutí hrozí deseti až třiceti procentům savců, ptáků a obojživelníků. Významné a převážně nezvratné změny v různorodosti života na Zemi jsou stále intenzivnější. Tempo vymírání živočišných druhů je přibližně tisíckrát vyšší než před nástupem průmyslové civilizace.

Stupňuje se kácení a vypalování pralesů v Amazonii, subsaharské Africe i v Tichomoří. To kromě jiného napomáhá šíření epidemických onemocnění, zejména malárie a cholery. Oběti se počítají na statisíce až miliony. A bude hůř.

Odumírají korálové útesy a mangrovníkové porosty, Spolu s nimi se rozpadá přirozená ochrana proti tropickým bouřím a vlnám tsunami.

Zneužívány jsou i vodní zdroje. "Odnímání vody pro lidské účely omezilo tok několika velkých řek včetně Nilu, Žluté řeky a Colorado River do takové míry, že ne vždy dotečou až do moře," konstatují vědci. Například obyvatelé severoafrických států a států na Blízkém a Středním východě odčerpávají obnovitelné zdroje místní vody na 120 procent. V současné době strádá nedostatkem pitné vody 1 miliarda 100 milionů lidí. Není pochyb o tom, že se tento počet bude rychle zvyšovat.

Následky pustošivého lidského konání se promítají i do statistik škod způsobených extrémními projevy počasí. Rozsah hospodářských škod přičtených na vrub živelných pohrom vzrostl od roku 1953 desetinásobně.

Mezinárodní studie byla představena na tiskové konferenci v Londýně. Pro BBC zhodnotil výsledky zprávy Jonathan Lash ze Světového ústavu zdrojů (World Resources Institute, WRI): "Zpráva je v podstatě kontrolou ekonomiky přírody a tato kontrola ukazuje, že většina našich účtů je v minusu. Jestliže je ekonomika v minusu, je jen velmi těžké uchovat si sny o snížení světové chudoby."

Zastavení nebezpečného trendu není v dohledu. Vědci si nedělají iluze o tom, že se podaří zabránit dalšímu znečišťování a ničení životního prostředí. Vyzývají proto vlády, aby alespoň přistoupily k opatřením, které by míru devastace zmírnily. Navrhují přijetí regulačních mechanismů, mezi něž zařadili požadavek na odstranění dotací podporujících nadměrné využívání přírodních zdrojů nebo nový systém ekologických daní. Poselství zprávy vyznívá vzhledem k reálnému stavu věcí poněkud utopicky: "Základním závěrem tohoto hodnocení je, že v moci lidských společností je zmírnit tlak, který vyvíjíme na přírodní služby planety, a zároveň pokračovat v jejich využívání v zájmu zlepšování životní úrovně všech."

Celou zprávu "Living beyond our Means" ve formátu pdf si můžete přečíst zde (1,47 MB, formát pdf).


Zpracováno podle:
- iDNES (31.03.2005, Příroda mizí pod rukama, varují vědci)
- iHNed.cz (01.04.2005, Lidé poškozují Zemi nevídaně rychle)
- EcoMonitor (04.04.2005, BBC: Největším problémem planety je lidstvo)
- Millennium Ecosystem Assessment (30.03.2005, Experts Warn Ecosystem Changes Will Continue...)
- World Resources Institute (30.03.2005, Experts Warn Ecosystem Changes Will Continue to Worsen)


Další zdroje:
- Britské listy (31.03.2005, Lidská činnost ohrožuje přežití planety)
- BBC News (30.03.2005, Study highlights global decline)