V Peru byla vyhlášena nová přírodní rezervace

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ochrana přírody, Vydáno dne: 04.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040002

Peruánská vláda oznámila vytvoření jedné z největších chráněných oblastí na světě. Nová rezervace Alto Purús má rozlohu 2,7 milionů hektarů, což je plocha srovnatelná s velikostí Belgie. Kromě vzácných druhů jakými jsou jaguár americký, vydra obrovská, harpyje pralesní, ara arakanga nebo chápan černý by měla poskytnout útočiště i domorodým indiánským komunitám.

Rezervace Alto Purús má rozlohu srovnatelnou s Belgií. Zástupci devíti skupin původních lesních indiánů, kteří v této lokalitě žijí, rozhodnutí vlády přivítali. Zmenšilo se tak riziko jejich ohrožení v důsledku změn životního prostředí a šíření chorob zvenčí. Indiáni získali přednostní územní práva, čímž by se mělo předejít snaze farmářů rozšiřovat pastviny a zemědělsky využívanou půdu na úkor pralesa. Omezena by měla být také ilegální těžba dřeva včetně vzácného mahagonu. Vyhlášení přírodní rezervace ocenil Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF), který se na celém projektu aktivně podílel.


Zpracováno podle:
- BBC Czech (01.04.2005, Peru vyhlásilo novou přírodní rezervaci)
- WWF (01.04.2005, Large indigenous territories receive protection in Peru)


Další zdroje:
- ParksWatch (Alto Purús, Reserved Zone)