Britská Královská společnost kritizuje USA kvůli emisím

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 08.03.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030018

Prezident Královské společnosti (Royal Society), nejváženější vědecké instituce ve Velké Británii, ostře kritizoval politickou scénu v USA za neochotu přistoupit ke smlouvě o omezení emisí skleníkových plynů. Robert McCredie obvinil Spojené státy, že svým postojem zmařily význam Kjótského protokolu.

Lord Robert McCredie, předseda britské Královské společnosti. Největší odpovědnost za současnou politiku světové velmoci číslo jedna má prezident Bush. McCredie ho přirovnává k císaři Neronovi: "Bush se chová se jako císař Nero ve svých posledních dnech, celý svět hoří kvůli globálnímu oteplování a on dál marní čas."

Mezi lety 1990 až 2002 došlo v USA k třináctiprocentnímu nárůstu produkce oxidu uhličitého a dalších plynů podílejících se na globálním oteplování, což přímo znehodnocuje přijatá omezení všech ostatních znečišťovatelů. I kdyby všechny státy dodržely své závazky, globální emise by se do roku 2012 nesnížily o 5,2 procent ale naopak by se zvýšily o 1,6 procenta, což je přitom jen konzervativní odhad.

Spojené státy jsou největším producentem skleníkových plynů na světě - ačkoli tvoří přibližně 0,5 procenta světové populace, chrlí zhruba 25 procent globálních emisí. Podle zprávy Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) z října 2004 spotřebovávají severoameričané dvakrát více přírodních zdrojů než obyvatelé Evropy a sedmkrát více než lidé žijící v Asii a Africe.

McCredie zdůraznil, že vědecká komunita nepochybuje o závažnosti vlivu lidmi způsobeného znečištění na klimatický systém. Tento fakt se neustále pokoušejí zpochybňovat okrajové lobbistické skupiny a některé sdělovací prostředky, což prezidenta Královské společnosti přimělo k otevřenému prohlášení. Podle McCredieho by členské státy G8 měly Bushe přesvědčit o nezbytnosti přijetí Kjótského protokolu. Revize rozhodnutí je ovšem v případě USA podle většiny pozorovatelů nemožná, protože proti ratifikaci smlouvy se staví nejenom současný prezident, ale také většina americké politické scény republikány počínaje a mnohými demokraty konče.

Američtí funkcionáři se shodují v tvrzení, že by plnění kjótských limitů ohrozilo výkonnost jejich ekonomiky. Sobecká politika zámořských státníků se často odvolává na argument o pochybném významu kjótských redukcí. Koneckonců jsou dobře známy vazby mezi americkou administrativou a firmami zabývajícími se těžbou ropy a distribucí energie. Spojené státy spotřebují společně s Kanadou největší množství ropy na světě. Jen v roce 2004 to bylo více než 25 milionů barelů.


Zpracováno podle:
- BBC Czech (07.03.2005, Britská Královská společnost kritizuje USA za emise plynů)
- The Royal Society (07.03.2005, Rise in US greenhouse gases dwarf Kyoto cuts warns Lord May)


Další zdroje:
- University of Oxford (Lord (Robert) May of Oxford)