Rys iberský bude zřejmě brzy definitivně vyhuben

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 10.03.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030013

Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) varoval, že Rys iberský (pardálový, Lynx pardinus) by se mohl v brzké době stát první velkou kočkovitou šelmou, která vyhyne. Podle ochránců přírody v současné době nežije na celém světě více než stovka dospělých rysů. Ještě v roce 1960 se počet populace pohyboval kolem hranice tří tisíc a počátkem dvacátého století dokonce sto tisíc jedinců. Odborníci za příčinu dramatického úbytku označili nekontrolovaný odchyt, devastaci životního prostředí a vysokou úmrtnost způsobenou hustou dopravou.

Rys iberský je kriticky ohroženým druhem. Místem přirozeného výskytu rysa iberského je území Pyrenejského nebo též Iberského poloostrova (odtud jeho název). Podle současných prognóz se možná už do dvou let stanou evropané přímými svědky prvního vyhynutí kočkovité šelmy v moderní historii. Rys iberský by se tak zapsal do seznamu vyhynulých zvířat pod tygra šavlozubého, který zmizel před 10 tisíci lety.

Smutná závěrečná kapitola historie Rysa iberského se začala psát v průběhu patnáctého století. V té době ještě obýval celou Evropu od Pyrenejí až po Kavkaz. Postupně byl ale téměř všude vyhuben a jeho posledním útočištěm se stalo několik malých izolovaných míst ve Španělsku a Portugalsku. Postoj člověka k tomuto zvířeti byl bohužel odjakživa velmi negativní. Do konce padesátých let dvacátého století vyplácela španělská vláda za každého zabitého rysa zvláštní prémii. V Portugalsku byl rys jako škodná vybíjen až do roku 1970.

Plošná přeměna křovinatých porostů v pšeničná pole a zakládání plantáží vzaly tomuto druhu v první polovině minulého století životní prostor. Souběžné vymírání králíka divokého, hlavního zdroje potravy rysa, situaci dále zhoršilo.

Politicky proklamované snahy o záchranu Rysa iberského jsou předmětem sporů a kritiky ze strany ochránců zvířat. Podle Dr. Susan Liebermanové z WWF se Evropská unie na venek prezentuje jako obhájce ekologické politiky, ale v praxi veškeré iniciativy a úsilí o záchranu kriticky ohrožených druhů podkopává.


Zdroje:
- BBC Czech (09.03.2005, Rysu pardálovému hrozí podle vědců vyhynutí)
- WWF (09.03.2005, Spain and EU fail world's most endangered cat species, původní zdroj)
- 100+1 zahraniční zajímavost (01.02.2005, č. 2/2005, Na pokraji vyhynutí)