Bojkot výrobků z ohrožených druhů ryb

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 13.02.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005020019

Ochránci přírody sdružení v organizaci Marine Conservation Society (MCS) vyzvali k k bojkotu výrobků z ohrožených druhů ryb, jmenovitě z tresky, tuňáka, mečouna, kambaly a platýze. Chtějí tak donutit obchodní řetězce k většímu využívání obnovitelných zdrojů.

Ochránci vyzývají k bojkotu výrobků z ohrožených druhů ryb. MCS navrhla dělit ryby do tří kategorií podle míry jejich ohrožení. Nejvíce akceptovatelné druhy ryb, jejichž prodeji zatím nic nebrání, jsou ryby z čeledi havýšovitých. Do druhé kategorie ochránci přírody zařadili například makrelu, plotice nebo sledě. Jejich lov a využití v potravinářství je také možné akceptovat. Ovšem třetí kategorii by se měl spotřebitel pokud možno vyhnout, protože druhy ryb v této kategorii jsou existenčně ohroženy.

Dalším hlediskem, jež by mělo být práno v potaz, je způsob, jakým byly ryby uloveny, protože míra poškození mořského ekosystému se liší podle způsobu výlovu. Nejhorší je lov za použití vlečných sítí (nevodů). Ty jsou taženy po mořském dně, čímž dochází k naprosté devastaci biotopu. Podle střízlivých odhadů je tak zničeno 15 milionů kilometrů čverečních mořského dna ročně.

Kromě toho některé oblíbené druhy ryb pocházejí z různých lovišť, které se nacházejí v různém stavu vyčerpanosti. Tak třeba loviště tresky v Atlantiku jsou ohroženy nadměrným rybolovem, kdežto v Pacifiku není dosavadní situace tak špatná. Spotřebitelé by proto měli po obchodnících vyžadovat podrobné označování produktů z ryb s jasně vyznačenými údaji o místě jejich vylovení. Dawn Bacheová z MCS v rozhovoru pro britský Guardian prohlásila: "Pokud se budou spotřebitelé trvale při koupi rozhodovat podle toho, odkud ryby pocházejí a jakým způsobem byly uloveny, rybáři a trh s rybami to budou muset vzít na vědomí. Přimějeme tak i vládu k tomu, aby trh s rybami regulovala."


Zdroje:
- EcoMonitor (11.02.2005, Guardian: Ochránci přírody doporučují bojkotovat tresky)
- Guardian (09.02.2005, Conservation body urges cod boycott, původní zpráva)