Kyselost vody v oceánech ničí korálové útesy

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 03.02.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005020018

Podle odhadů odborníků se přibližně polovina emisí oxidu uhličitého, které byly od začátku průmyslové revoluce vypuštěny do ovzduší, vsákla do oceánů. Tím se zvyšuje kyselost mořské vody. Bude-li tento tred pokračovat, mohlo by to zničit korálové útesy.

Kyselost vody v oceánech způsobená oxidem uhličitým ohrožuje korály. Izraelští vědci provádějí dlouhodobá měření úrovní vápníku ve vzorcích mořské vody. Je známo, že korály používají vápník na stavbu ulit. Výzkum mimo jiné prokázal pomalé zvyšování kyselosti oceánů. Do třiceti let by se podle mnohých vědců mohly začít na celém světě rozpadat korálové útesy. Ohroženy budou i četné druhy mořských živočichů, například korýši, mořští ježci a hvězdice. "S tím, jak se zvyšuje obsah oxidu uhličitého, se oceány stávají kyselejšími a v důsledku toho se zpomaluje růst korálů," konstatoval profesor Jonathan Eretz z Hebrejské univerzity.

Dramatické předpovědi o růstu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře působí profesoru Eretzovi starosti. "Můžeme předpovědět, že během třiceti, čtyřiceti nebo možná padesáti let rychlost rozpadu korálů překoná rychlost růstu korálů, neboť ta se zpomaluje v důsledku kyselosti, a korály tedy mohou zmizet." Podle něj se korály rozloží, rozpadnou, a pokud se rozpadne "kostra" korálových útesů, rozpadne se i celý ekosystém a zmizí četné druhy ryb a dalších organismů. Důsledky budou obrovské: "V mnoha částech světa korálové útesy působí jako ochrana před vlnami, v mnoha zemích, jako např. na Maledivách, představují korály ochranu před bouřemi, tsunami a podobně. Pokud tyto státy ztratí tuto svoji přirozenou ochranu, bude to mít pochopitelně zásadní důsledky pro možnost přežití na těchto nízko položených ostrovech," varoval Eretz.

Podobnému výzkumu se věnuje také britský vědecký tým pod vedením profesora Johna Ravena z univerzity ve skotském Dundee. "Předpokládali jsme, že oceány jsou do značné míry stabilní - stejně jako většina geologických systémů. Jsou tak velké a tak dobře chráněné před změnami kyselosti, že by měly zůstat beze změn. Teď ale zjišťujeme - a to je základní chemie - že když je v atmosféře oxid uhličitý, který je kyselý a rozpustí se v oceánu, jeho kyselost se rovněž zvýší."

Tým profesora Ravena by měl výsledky svého výzkumu zveřejnit během několika měsíců. Členové skupiny se obávají dopadu kyselosti nejen na korály, ale i na další organismy, které potřebují relativně stabilní ph, aby mohly využívat vápník z mořské vody. Ohroženo je velké množství druhů, jejichž význam pro potravní řetězec je nezastupitelný. Pokud tyto druhy vyhynou, ekosystém se zhroutí. Pokud se zhroutí ekosystém, následky pro život v mořích budou obrovské.


Zdroje:
- BBC Czech (02.02.2005, Množství oxidu uhličitého v mořích ohrožuje korály)
- BBC News (01.02.2005, CO2 emissions put corals at risk)
- EkoList (09.02.2005, Independent: Oxid uhličitý ohrožuje život v mořích, říkají vědci)
- National Geographic ČR (04.02.2005, Koráli přestávají růst)