Znečištěné ovzduší zabije ročně 310 tisíc Evropanů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění ovzduší, Vydáno dne: 19.02.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005020009

Podle nejnovější studie Evropské unie způsobuje znečištění ovzduší každým rokem smrt 310-ti tisíc obyvatel členských států. Nejhorší situace je na severozápadě Německa, v zemích Beneluxu, na severu Itálie a v některých lokalitách východní Evropy. Jen v Německu zemře ročně v důsledku nadměrné koncentrace zplodin a popílku 65 tisíc lidí.

Znečištěné ovzduší zabije ročně 310 tisíc Evropanů. Životní prostředí znečištují především automobilová doprava, průmysl a zemědělská činnost. Tím dochází k častějšímu výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. V průměru snižuje jemný prach v ovzduší průměrný věk každého Evropana o devět měsíců.

Podle nové směrnice EU, která vstoupila v platnost počátkem roku, může obsah jemného prachu v ovzduší překročit maximální úroveň 50 mikrogramů na metr krychlový nanejvýš v 35 dnech ročně. "Všechny hraniční hodnoty musejí být dodrženy," prohlásil komisař pro ochranu životního prostředí Stavros Dimas.

Praxe je bohužel odlišná. V mnoha německých městech se mezní hodnoty překračují velice často. Například v bavorské metropoli Mnichově bylo kritické množství od počátku ledna do poloviny února 2005 překročeno šestnáctkrát, v Dortmundu třináctkrát, ve Frankfurtu nad Mohanem dvanáctkrát a v Berlíně desetkrát.

Evropská komise si předsevzala, že do roku 2020 sníží počet úmrtí zapříčiněných nečistotami ve vzduchu na 200 tisíc. Obyvatelé měst se ovšem se stávající situací nehodlají smířit a podávají hromadné žaloby proti jednotlivým radnicím. Organizace na ochranu životního prostředí jejích aktivity podporují a navrhují vyhlášení zákazu průjezdů automobilů centry měst, omezení rychlosti a zavedení mýtného. Mluvčí EU Barbara Helfferichová uvedla jako příklad švědskou metropoli Stockholm, kde platí pro automobily rychlostní limit 35 kilometrů za hodinu. Příkladem by mohl být i Londýn, kde je vjezd do centra podmíněn polatkem 8 Euro. Velmi vážně by se mělo uvažovat i nad zákazem vjezdu pro všechny automobily s naftovým motorem.

V říjnu 2004 zveřejnila Evropská kosmická agentura (ESA) první výsledky svého výzkumu obsahu škodlivých plynů v zemské atmosféře. Míra znečištění oxidem dusičitým byla vyznačena na mapě světa i Evropy. Příslušné informace si můžete přečíst a prohlédnout zde.


Zdroje:
- Novinky (19.02.2005, Znečištěné prostředí ročně zabije 300 tisíc Evropanů)
- Süddeutsche Zeitung (18.02.2005, Fahrverbot und Maut in Großstädten, původní zdroj)
- Lidové noviny (21.02.2005, Studie: Ovzduší v EU zabíjí)