Hlemýžďům na Litoměřicku hrozí kvůli sběru vyhynutí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 30.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010045

Kvůli intenzivnímu sběru hlemýžďů v regionu Litoměřic se populace hlemýžďů zahradních snížila na minimum. Podle místostarosty Litoměřic dokonce hrozí, že v celé oblasti vyhynou. Radní tohoto města proto schválili nařízení, které na území bývalého okresu sbírání hlemýždů zahradních zakazuje. Nařízení začne platit 8. února 2005 a není nijak časově omezeno.

Hlemýžď zahradní Zákaz sběru hlemýžďů byl vyhlášen pro celý obvod Litoměřicka mimo území Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Na dodržování nařízení budou dohlížet strážnící a odbor životního prostředí. Lidem, kteří budou při sběru přistiženi, hrozí za přestupek pokuta ve výši několika tisíc korun. Ve sběrnách na Litoměřicku skončily za posledních pět let desítky tun hlemýžďů. Jejich výskyt v přírodě se rychle snižoval, navíc byli drobnější než dříve. Místostarosta Litoměřic Jiří Janda rozhodnutí komentoval slovy: "Populace hlemýžďů je v regionu ohrožena. Hrozilo, že zde vyhynou. Až zjistíme, že se počet hlemýžďů opět zvýšil, můžeme sběr zase povolit."

Podobné nařízení platí od března 2003 také na Mostecku. Podle přehledu sebraného a vykoupeného množství hlemýžďů bylo v roce 2001 v tomto okrese sebráno a vykoupeno téměř 11 000 kilogramů tohoto živočicha. V letech 1994 až 2001 dosáhlo celkové množství zde vykoupených hlemýžďů hmotnosti 73 572 kilogramů. Výkupem se v Česku zabývají dvě až tři stovky provozoven. Lokalitami nechvalně proslulými nejintenzivnějším sběrem šneků jsou kromě výše uvedených také Nymbursko a Lounsko. V celém Česku je každým rokem vykoupeno kolem půl milionu koligramů hlemýžďů. ČR společně s Řeckem a Maďarskem patří v tomto ohledu mezi nejvýznamnější vývozce. Hlemýždi od nás směřují především do Francie, kde končí na stolech místních gurmánů.

Hlemýžď zahradní je evropský druh, který se nejčastěji vyskytuje na Balkáně. Směrem do střední Evropy hustota jeho populace slábne. V některých zemích je proto chráněn a objevuje se i v příloze Bernské konvence (úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť). V České republice nepatří hlemýžď mezi zvláště chráněné živočichy. Vztahuje se na něj pouze obecná ochrana. Pokud například sběr ohrožuje populaci plžů v lokalitě, může ho zakázat v rámci přenesené působnosti pověřený městský úřad.


Zdroje:
- BBC Czech (30.01.2005, Na Litoměřicku byl vyhlášen zákaz sběru hlemýžďů)
- Novinky (30.01.2005, Na Litoměřicku se nesmí sbírat hlemýždi)
- Město Most (24.03.2003, Tisková zpráva 7. schůze Rady města Mostu)
- EkoList (26.03.2003, Most se stal ochráncem hlemýžďů)
- Český rozhlas (24.04.2003, Přehled tisku)
- EkoList (30.04.2004, Muž na Mostecku vykupoval hlemýždě, případem se zabývá policie)