Plýtvání vodou způsobuje vysychání Mrtvého moře

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 25.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010037

Existence Mrtvého moře je vážně ohrožena. Nadměrné odčerpávání vody z přítoků způsobuje jeho rychlé zmenšování. V současné době se stav vody snižuje o jeden metr ročně. Původní úroveň hladiny se už propadla o 23 metrů. (Z 394 na 417 metrů pod mořem.)

Úroveň hladiny Mrtvého moře se už propadla o 23 metrů. Mrtvé moře je dlouhé 75 a široké přes 13 kilometrů. Voda obsahuje v každém litru 350 gramů soli. Snad nejvýmluvněji dokládájí aktuální vývoj lázně Ajn Gedi na izraelském pobřeží. Když byly v roce 1950 vybudovány, stály na břehu moře. Teď je hladina od lázní vzdálená zhruba 300 metrů. Ochránci životního prostředí naléhavě vyzývají vlády okolních států, aby překonaly vzájemnou nedůvěru, a tuto ekologicky mimořádně cennou lokalitu zachránily.

Pokud nebudou v nejbližší době podniknuta účinná mezinárodní opatření, je jisté, že Mrtvé moře nejpozději do 50-ti let vyschne. Izrael, Jordánsko a Palestina se zatím nebyly schopny dohodnout na společném postupu a nadále odčerpávají neúměrně vysoký objem vody z přítoků.

Více než polovina úbytku připadá na vrub zemědělství. Izraelci sice tvrdí, že voda je u nich cennější než zlato, současně ale přiznávají, že s vodou nešetří a ve městech s ní plýtvají při zalévání zahrádek nebo mytí aut. Kromě toho se u břehů jezera tvoří únikové otvory hluboké až dvacet metrů. Na vysychání se podílí i těžba soli a různých minerálů ze dna jezera. Zmenšování Mrtvého moře přímo souvisí se ztrátou podzemní vody v oblasti, což může mimo jiné vést i k většímu počtu zemětřesení.

Jordánsko v červnu 2004 požádalo mezinárodní společenství o pomoc. "Hladina moře ročně klesá o metr. To má negativní důsledky pro Mrtvé moře i okolí a tato situace ohrožuje celý ekologický systém. Je třeba reagovat rychle, máme-li ekologický dopad zmírnit," řekl tehdy delegátům konference o hospodaření s vodními zdroji jordánský ministr zemědělství Hazím Násir. Vědci za jediné reálné řešení problému považují přečerpání vody z Rudého moře. To by si ovšem vyžádalo velkou finanční investici. Na podporu projektu byla sice už nashromážděna častka převyšující jednu miliardu dolarů, to však stále není dost na to, aby projekt mohl být realizován. V roce 2002 se Izrael a Jordánsko formálně shodly na nutnosti výstavby 320-ti kilometrového potrubí z Rudého moře. Dohoda však zatím zůstala pouze na papíře.


AKTUALIZACE (09.03.2005)

Izraelský náměstek předsedy vlády Šimon Peres a jordánský ministr zahraničí Hani Mulki se podle sdělovacích prostředků dohodli na obnovení projektu, který by měl v budoucnu propojit Rudé a Mrvé moře. Oba politici se na schůzce v Izraeli zabývali možnostmi rozvoje spoluprácě v oblasti turistiky a odsolování mořské vody.

Podle oficiálního zdůvodnění byla realizace projektu na záchranu Mrtvého moře odkládána kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu.


Zpracováno podle:
- Tiscali (10.02.2005, Mrtvé moře prý vysychá, přilehlé státy mu berou příliš mnoho vody)
- iŽurnál (18.02.2005, Mrtvé moře postupně vysychá)
- Novinky (03.06.2004, Jordánsko bojuje za přežití Mrtvého moře)
- National Geographic ČR (28.07.2003, Mrtvé moře umírá)
- EkoList (06.03.2005, Izrael a Jordánsko chtějí propojit Rudé a Mrtvé moře)


Další zdroje:
- EkoList (18.02.2005, Mrtvé moře prý vysychá, přilehlé státy mu berou příliš mnoho vody)
- Seaplanet (10.10.2004, Mrtvé moře za 50 let nebude ani mrtvé)
- Dead Sea (Dead Sea Tourism Guide - The Official site Israel)