Norská vláda povolila odstřel čtvrtiny vlků v zemi

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 25.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010036

V Norsku ve volné přírodě přežívá posledních dvacet vlků. Vláda však jejich počet považuje za příliš vysoký a proto povolila odstřel čtvrtiny "populace". Podle tvrzení státních úředníků je to nezbytný krok nutný k ochraně farem a farmářů. Ochránci životního prostředí s rozhodnutím nesouhlasí a vládu podrobili ostré kritice.

Podle norské vlády je 20 vlků žijících ve volné přírodě příliš mnoho. Organizace WWF-Norvegia upozornila, že ve druhé polovině ledna už byli zastřeleni dva vlci, kteří ovšem nebyli na vládním seznamu zvířat určených k odstřelu. Jednou ze zabitých šelem byla samice. Norští ochránci se proto domnívají, že se její smečka záhy rozpadne a přestane se rozmnožovat. Tím by byla zničena první ze tří dosud existujích smeček. Druhá by se měla stát obětí státem povoleného odstřelu.

"Neodvolá-li vláda a ministerstvo životního prostředí toto rozhodnutí, pak ponesou odpovědnost za to, že povolily odstřel zvířat, která jsou v zemi prakticky před zánikem," řekl norskému rozhlasu předseda WWF-Norvegia Rasmus Hansson.

Hansson upozornil, že přežití vlků v Norsku nebude možné, pokud lovci zastřelí 20 až 30 procent ze současného počtu.

Ochránci obvinili norskou vládu z porušení mezinárodních dohod. "Postoj vlády je v příkrém rozporu s mezinárodními normami o ochraně vzácné zvěře. Žádná země nezaujala tak agresivní postoj vůči vlkům jako Norsko," kritizuje vládu WWF-Norvegia.

Hansson se navíc obává, že vlci budou kvůli svému nízkému počtu stále více trpět degenerativními poruchami. Geneticky zdravá populace by totiž měla mít nejméně 800 jedinců. Tohoto stavu však vlci v celé oblasti ani zdaleka nedosahují. V celé Skandinávii podle dostupných statistik nežije v současnosti více než 120 vlků. Vlci patří k chráněným zvířatům a jsou na seznamu druhů, kterým hrozí úplné vyhynutí.


Zpracováno podle:
- EkoList (23.01.2005, Norsko povolilo odstřel čtvrtiny vlků v zemi, ochránci protestují)
- BBC News (21.01.2005, Norway to kill 25% of its wolves, původní článek)