Jakl: Ke globálnímu oteplování nedochází

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 19.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010034

Korespondence mezi studentem Přírodovědecké fakulty UK a mluvčím prezidenta ČR.

Zdá se to neuvěřitelné, ale názory pana Ladislava Jakla, mluvčího prezidenta České republiky, jsou šokujícím svědectvím o fanatismu a těžko pochopitelné ignoranci. Nevím, zda-li by se měl člověk při čtení odpovědi pana Jakla začít smát nebo plakat. Obě varianty jsou možné vzhledem k tragikomickému významu jeho slov. Mít takové lidi ve vrcholných státních funkcích je vskutku "požehnáním" pro tento národ. Myslím, že následující slova nepotřebují další komentář.


Dopis studenta Přírodovědecké fakulty UK

Vážený pane prezidente/premiére/ministře/členové rady vlády pro udržitelný rozvoj,

obracím se na Vás jako znepokojený občan České republiky. Věřím, že jako jeden z čelných představitelů tohoto státu máte v rukou moc vyvolávat a usměrňovat veřejnou diskusi k tématům důležitým pro tento stát.

Dnes jsem si přečetl článek o globálním oteplování v souvislosti s globálním stmíváním. Jednalo se o přepis dokumentu vysílaného BBC. Globální stmívání (angl. Global Dimming) je jev, kdy znečištění v ovzduší zabraňuje pronikání slunečních paprsků k zemskému povrchu. Tím se Země ochlazuje. Naopak skleníkový efekt povrch Země zahřívá. Jak vidno, oba jevy jdou proti sobě. Avšak podle několika na sobě nezávislých měření objem slunečního záření přijímaný zemským povrchem poklesl za posledních 50 let o 10 % (například v Rusku až o 30 %). Teplota zemského povrchu se ale téměř nesnížila. Je vidět, že to je díky kompenzaci skleníkovým efektem.

Skleníkový efekt má tedy mnohem silnější důsledky, než se doposud předpokládalo. Je třeba začít okamžitě snižovat spalování fosilních paliv. Jedině tak zabráníme katastrofě.

Je jasné, že se musí jednat o globální akci, je v tomto potřeba celosvětová spolupráce.

Obracím se však jakožto občan České republiky na Vás. Věřím, že jako jeden z čelných představitelů tohoto státu máte moc prezentovat problém globálního oteplování spojený s globálním stmíváním nejen v České republice, ale i na mezinárodním poli.

Jedině pomocí demokratické diskuse je možné dospět k potenciálnímu řešení. Není možné, aby byla skutečnost globálního stmívání ignorována.

Katastrofické scénáře jsou předpovídány již od roku 2030, to je za pouhých 25 let, což je pouhá délka mého dosavadního života.

Začněme prosím diskutovat co nejdříve.


Zde přidávám odkaz na článek v češtině
http://blisty.cz/2005/1/17/art21551.html

Zde jsou další odkazy na zahraniční zdroje referující k tématu globálního stmívání:

Shrnutí dokumentu BBC
http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/dimming_prog_summary.shtml

a také plné znění onoho dokumentu
http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/dimming_trans.shtml

Dále z deníku Guardian
http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1108853,00.html

The New York Times
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50E11FA3A580C708DDDAC0894DC404482

Dále encyklopedie Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming

A opět BBC
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4171591.stm

S upřímným pozdravem

..............., student Přírodovědecké fakulty UK, Praha 5


Odpověď Ladislava Jakla, mluvčího prezidenta ČR

Dobrý den.

Váš dopis panu prezidentovi předám. Prozradím Vám ale, že onen dokument BBC a celou tuto teorii považuji za skandální manipulaci, za bulvární a nevědecký blábol. Katastrofické předpovědi měly vždy víc posluchačů, zvláště mezi romantickými spasiteli světa, než nudná skeptická fakta. Také jsem o této věci leccos četl a tvrdím:

1. K žádnému globálnímu oteplování nedochází. Měření postrádají průkaznou časovou řadu a zachycují jen krátkodobé výkyvy na nepatrné ploše Země.

2. Pokud by náhodou k takovému jevu došlo, není to nic mimořádného. Grónsko bylo ještě nedávno zelenou zemí (také se tak jmenuje), severní Sibiř a kanadské pláně byly ještě nedávno pokryty lesy, ve Střední Evropě bylo ještě nedávno subtropické klima.

3. Pokud by náhodou docházelo ke zrychlenému nenormálnímu oteplení, byl by to jev s mnoha klady a zápory, přičemž ten, kdo si dá práci s porovnáním těchto kladů a záporů, zjistí, že klady jsou ve veliké převaze. Produkce zemědělství muže vzrůst až o polovinu a bude snadné odstranit hladomor. Také se ušetří energie na vytápění a její zdroje se mohou využít na jiné hodnoty.

4. Pokud by náhodou někdo chtěl věřit, že ke globálnímu oteplování dochází a že to je pro Zemi a člověka škodlivé, pak by musel prokázat, že na tento jev má vliv činnost člověka. To se však jeví jako nesmysl. Při jediném výbuchu sopky se do atmosféry dostane více kysličníku uhelnatého a uhličitého, než kolik člověk vyprodukoval za celou historii svého rodu.

Zdraví
L. Jakl


Převzato z:
- OSUD.cz (19.01.2005, Mluvčí českého prezidenta: katastrofické předpovědi jako skandální...)


Další zdroje:
- Hrad (Oficiální stránky prezidenta České republiky)