Na světě přežívá posledních 20 nosorožců bílých

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 18.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010033

Severní forma nosorožce tuponosého (bílého) je nejohroženějším druhem mezi velkými savci na Zemi. Devět bílých nosorožců žije v zajetí. Ve volné přírodě přežívá v současné době už pouze deset jedinců. Ekologové proto chtějí letos v únoru pětici z nich převézt z Konga do Keni, aby je ochránili před pytláky.

Zdá se, že severní forma nosorožce bílého se brzy stane druhem přežívajícím pouze v zajetí. Nosorožci dosud žili v konžském národním parku Garamba. Úřady jim však nebyly schopny poskytnout dostatečnou ochranu před dobře vyzbrojenými pytláky na koních. Ti podnikají nájezdy do rezervace ze sousedního Súdánu. Konžská vláda proto převoz do Keni schválila.

Severní forma nosorožce tuponosého (Ceratotherium simum cottoni) byla kdysi rozšířena po celé střední Africe jižně od Sahary. Od 70. let byla ale populace, která tehdy čítala na 500 jedinců, prakticky zničena. V roce 2004 bylo v oblasti nalezeno devět zabitých dospělých zástupců tohoto druhu včetně jedné těhotné samice a jednoho mláděte.

Bezpochyby největší příčinou současné tragické situace je vysoká poptávka po rozích nosorožců, které jsou některými asijskými kulturami mimořádně ceněny pro své údajné léčivé vlastnosti.

Z devíti nosorožců bílých umístěných v zajetí žije sedm zvířat v ZOO ve Dvoře Králové. Další dvě samice původem ze Dvora Králové se nacházejí v americkém San Diegu. Česká republika a USA jsou jedinými místy na světě, kde je tento druh nosorožců lidmi chován. V zajetí se dosud narodilo pouze jediné mládě a to právě v Čechách.

Mezi kriticky ohrožené patří prakticky všechny druhy nosorožců. Početní stav jižního poddruhu nosorožce bílého se v roce 1999 pohyboval kolem čísla 13.000. Seznam dále pokračuje sestupným směrem. Nosorožec černý (2.700), nosorožec indický (2.000), nosorožec sumaterský (250) a nosorožec jávský (pouhých 60 žijících zástupců druhu).

Tváří v tvář těmto faktům se zdá těžko uvěřitelné, že v říjnu 2004 Konvence o mezinárodním obchodu (CITES) zrušila zákaz trvající třicet let a opět povolila odstřel nosorožce bílého i černého.


Zdroje:
- EkoList (17.01.2004, Ekologové se přemístěním pokusí zachránit poslední bílé nosorožce)
- BBC News (16.01.2004, Rhinos at riskto move to safety)
- Vesmír (03/2003, Přežijí nosorožci?)