Baltské ryby jsou kontaminovány toxickými látkami

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 31.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010028

Ryby a mořští živočichové vylovení z Baltského moře jsou natolik kontaminovaní karcinogeními látkami jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), že by se neměli prodávat pro lidskou spotřebu. Varuje najnovější zpráva Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF).

Ryba kontaminovaná toxickými látkami. WWF se odvolává na nedávnou studii zabývající se čistotou Baltského moře. Ve zprávě je uvedeno, že od konce osmdesátých let do začátku devadesátých let dvacátého století se každým rokem v rybách v Baltském moři nahromadilo zhruba 31 kilogramů nebezpečných polychlorovaných bifenylů, které nakonec skončily u lidí na talířích. Část ryb nevyhovuje ani normám EU o množství obažených dioxinů. "Baltské druhy jsou skrz na skrz zamořeny chemikáliemi," konstatovala jedna z představitelek WWF Ninja Reinekeová. "Není to jen dědictví z minulosti, ale velký problém, který stále pokračuje."

Experti varovali, že několik druhů ryb, včetně lososa, pstruha, tresky a kambaly, vykazují v posledních desetiletích stále zřetelnější projevy reprodukčních problémů.

Kontaminovány však nejsou pouze ryby. Vysokou úroveň toxických látek zaznamenali odborníci i u baltských lachtanů a mořských orlů. Hodnoty u nich byly dvakrát až pětkrát vyšší než u zvířat ze Severního moře či z Atlantského oceánu.

"Obecně je známo, že Baltské moře je znečištěno víc než oceán. Právě proto je třeba při dovozu ryb do EU zvýšené kontroly," podotkl ke zprávě mluvčí české Státní veterinární správy Josef Duben. Pokud jsou podle něj rybí produkty z Baltu uvolněny pro unijní trh, mohou se samozřejmě dovážet i do Česka. "O případném problému stran zdravotní nezávadnosti určitého výrobku bychom byli informováni přes systém rychlého varování EU," domnívá se Duben.

Švédské úřady už v roce 1995 doporučily ženám v reproduktivním věku, aby omezily konzumaci baltských sleďů či lososů kvůli kontaminaci toxickými látkami. U sleďů vylovených z Baltského moře byl prokázán padesátkrát větší výskyt silně rakovinotvorné hasící látky s přísadou brómu, než u sleďů pocházejících z Atlantského oceánu.

WWF kritizuje současnou legislativu EU, která dostatečně nechrání baltský ekosystém před znečištěním jedovatými látkami. Naději vkládá do nově navrhovaného systému registrací, testování a povolování chemických látek (REACH), který k přijetí navrhla Evropská komise. "Existující nařízení o chemikáliích v rámci EU neumožňují dostatečnou ochranu, avšak debata ohledně nové chemické politiky EU dává naději pro čistý Balt," uvedl Lasse Gustavsson z WWF.

Na vysoké znečištění Baltského moře má vliv několik zásadních faktorů. Tak především mezi Baltským mořem a sousedním Atlanským oceánem nedochází k žádné výraznější výměně vody. Znečištěná voda proto na místě zůstává i 25 až 30 let. Kromě toho je teplota vody v moři obvykle natolik nízká, že se chemikálie odbourávají extrémně pomalu.


Zpracováno podle:
- Orange Slovensko (31.01.2005, WWF varuje pred kontaminovanými rybami z Baltského mora)
- EkoList (25.01.2005, Baltské ryby jsou prý příliš toxické pro prodej v EU)
- WWF (25.01.2005, Baltic fish may be too toxic to be sold in the EU)