Kravčík: Vysušování kontinentů způsobí kataklyzma

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sucho a šíření pouští, Vydáno dne: 07.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010018

Slovenský hydrolog a předseda občanského sdružení Lidé a voda ing. Michal Kravčík, Csc. varuje před důsledky nekontrolovatelného vysušování pevnin. Podle něho ztrácí Slovensko vlivem lidské činnosti každým rokem 250 milionů kubíků (= tun) vody. Za poslední století se kontinenty vysušováním odlehčily o více než 37.000 miliard tun a tímto množstvím se současně zatížila zemská kůra v oblasti oceánů. Civilizace tak systémově pracuje na svém sebezničení. Katastrofu způsobenou ničivým zemětřesením a následnými vlnami tsunami 26. prosince 2004 mohly docela dobře způsobit enormní tlaky vyvolané změnami prostorového zatížení zemské kůry. Další roky budou mít ještě závažnější a dramatičtější průběh a nejpozději v polovině 21. století je možné očekávat celosvětové kataklyzma.

Michal Kravčík K tomu všemu dojde, pokud se do roku 2010 nepodaří stabilizovat globální ekosystém a lidé nezastaví vysušování pevnin. Jen státy Evropské unie odlehčují evropský kontinet a zatěžují oceány ročně přibližně 40-ti miliardami tun. Hladiny oceánů stouply v důsledku tohoto procesu o 10 centimetrů a teplota vzduchu se za poslední desetiletí zvedla o 0,7 stupňů Celsia. Změnami prostorového rozdělení zatížení zemské kůry se zvyšuje četnost i intenzita zemských otřesů.

Kravčík kritizuje urbanistické vysušování krajiny a narušování tzv. malých hydrologických cyklů. Množství vody se snižuje také v atmosféře, což zintenzivňuje vliv slunečního záření.

V dlouhodobém horizontu dochází k poklesu ročních srážek a k jejich sezónnímu rozdělení s náhlými vpády chladných a teplých frontálních systémů. To všechno logicky vede k častějšímu výskytu a větší ničivosti extrémních živelných katastrof, včetně vichřic, povodní, sucha ale i zemětřesení. Kravčík takto celkem definuje 10 negativních důsledků.


Zdroje:
- EkoList (05.01.2005, Kravčík: Vysušovanie kontinentov ovplyvnilo vznik zemetrasenia i cunami v Ázii)
- SME (05.01.2005, Príčinou prírodných katastrof vysušovanie kontinentov)
- Mesto Košice (12.06.2003, Príčinou extrémneho tepla je vysušovanie Slovenska)
- Silvarium.cz (23.11.2004, Živelné pohromy nás postihujú čoraz častejšie, rozhovor)
- Changenet.sk (26.10.1999, Potrebujeme zastaviť vysušovanie kontinentov Modrej planéty)
- Changenet.sk (29.09.2001, Prognóza stavu vody v Slovenskej republike k roku 2010)