Globální oteplování zvýší teplotu až o 11,5 stupně Celsia

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 27.01.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010013

Nová studie britských vědců, která byla publikována v časopise Nature, předpokládá, že se v tomto století zvýší průměrná teplota na Zemi o 1,9 až 11,5 stupně Celsia. Dosavadní odhady přitom udávaly maximální růst teploty o 1,4 až 5,8 stupně.

Podle simulací by se teplota v tomto století mohla zvýšit až o 11 stupňů Celsia. K novým údajům dospěli odborníci z Univerzity v Oxfordu po dvou letech práce na projektu nazvaném climateprediction.net. Projektu se zúčastnilo více než 90.000 lidí ze 150 států. Na jejich počítačích proběhlo na 60.000 počítačových simulací toho, co by se s podnebím dělo v případě, kdyby se úroveň oxidu uhličitého v ovzduší zvýšila na dvojnásobek hodnoty z doby před začátkem průmyslové revoluce, tedy na zhruba 560 ppm (částic na milion, milióntin). Jednotlivé modely se od sebe lišily drobnými odchylkami v některých fyzikálních procesech, které jsou důležité pro počasí a klimatický systém.

Na tomto základě dospěli experti k přesvědčení, že budoucí vývoj by mohl mít mnohem horší průběh, než se předpokládalo. Horní hranice oteplení se oproti dříve uvažovaným odhadům posunula téměř dvojnásobně.

Výpočty už dříve naznačily, že zvýšení teploty o 8 stupňů Celsia rozpustí ledové pokryvy Arktidy i Antarktidy. Není třeba popisovat, co by to znamenalo pro rozsáhlé pobřežní oblasti, kde dnes žijí miliardy lidí. Zmizely by pod mořskou hladinou. Avšak o tom, jak by to ovlivnilo funkci celého klimatického systému, lze v této chvíli jenom spekulovat. Extrémní projevy počasí by měly neuvěřitelně pustošivou sílu. Mnohé části světa by se staly neobyvatelnými. Pravděpodobně by roztál i permafrost na severní polokouli, který zadržuje značné množství metanu. Metan (CH4) je velmi účinným skleníkovým plynem. Důsledky jeho uvolnění do atmosféry by podle některých odborníků ohrozily samu podstatu života na této planetě.

Vedoucí vědeckého týmu David Stainford nedokázal odhadnout, zda překročení hranice 400 ppm (částic na milion) oxidu uhličitého v atmosféře a zvýšení teploty o jeden stupeň Celsia způsobí překročení pomyslné kritické hranice. Nepodpořil ani nevyvrátil tak tvrzení uvedené ve zprávě "Meeting The Climate Challenge", která byla mezinárodním týmem zveřejněna před několika dny. Podle jeho názoru není žádná hranice bezpečná a neměli bychom se ji snažit odsunovat někam do budoucnosti. Nebezpečným je už současný stav.

Od doby, kdy začala pravidelná měření, tedy za posledních 200 let, se průměrná teplota zvýšila o 0,8 stupně Celsia. O tom, že i tak "malé" zvýšení může mít závažné následky, svědčí rostoucí intenzita, četnost výskytu a škody způsobené nepříznivým počasím.


Zpracováno podle:
- Nature (26.01.2005, Internet project forecasts global warming)
- BBC News (26.01.2005, Alarm at new climate warning)
- BBC Czech (27.01.2005, Britští vědci varují před globálním oteplováním)
- Gymnázium Tachov (05/2004, Člověkem vyvolané změny klimatu: fakta a fikce)


Další zdroje:
- Britské listy (27.01.2005, Stoupne teplota o víc než deset stupňů?)
- Lidové noviny (28.01.2005, Na Zemi se může oteplit o 11 stupňů)
- ClimatePrediction.Net (climateprediction.net Home page)