Mezinárodní úmluva povolila odstřel bílých nosorožců

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 15.12.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004120011

Hrstka bílých nosorožců přežívajících v jižní Africe je příkladem kriticky ohrožených druhů. Letos v polovině října Konvence o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy povolila na zasedání v Bangkoku jejich odstřel. Ochránci přírody se cítí zaskočeni a mnozí rozhodnutí kritizují. Podle Jenny Hawleyové z Mezinárodního fondu na ochranu zvířat (IFAW) je to katastrofální zpráva pro všechny kriticky ohrožené druhy. Ukazuje se, že komerční zájem opět převážil nad dlouhodobým úsilím o přežití druhu. Oficiální organizace pro ohrožená zvířata WWF však rozhodnutí z Bangkoku podporuje. Jak je to možné?

Nosorožeč bílý Konvence o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) není ochranářskou organizací, jejím cílem není chránit životy jednotlivých zvířat, ale vytvořit podmínky pro zachování druhu. Zdá se to nelogické? CITES určuje limity obchodu se zvířaty a možnosti odstřelu. Podle ní správně organizovaný, limitovaný lov a dokonce i obchod se zvířaty nebo jejich částmi může být užitečný, pokud získává finanční prostředky, které pomáhají ohrožené druhy zachránit. Je to zvláštní a účelové vysvětlení, ale v současném světě, kde o všem rozhodují peníze, to není vysvětlení nijak překvapivé. V obchodování s ohroženými druhy se totiž točí miliardy dolarů.

V polovině října CITES na zasedání v Bangkoku nejen povolila odstřel bílých nosorožců za velmi vysoké poplatky, ale i lov nilských krokodýlů pro jejich kůži a amerických orlů bělohlavých pro jejich pera. Tento přístup vedl až k tomu, že se CITES v Bangkoku rozhodla nezakázat obchod se lvy, kteří jsou na seznamu kriticky ohrožených druhů (viz článek Soumrak velkých koček, 100+1 21/2004), jen určila pravidla pro jeho regulaci. Mluvčí této organizace tvrdí, že hlavním nebezpečím ohrožujícím lvy jako druh není obchod a odstřel, ale ničení jejich životního prostředí a konflikty s místními obyvateli. Navíc prý prodej loveckých povolení bohatým soukromníkům a lvů do zoologických zahrad zvýší jejich cenu a povzbudí místní farmáře, aby lvy nezabíjeli, ale ochraňovali.

Pozorovatelé odhadují, že vývoj půjde tímto směrem i pokud jde o slony, a že CITES povolí v nejbližší době opět jejich odstřel a také uvolní obchod se slonovinou. Na seznam zakazující jakýkoli lov a obchod naopak nově dala žraloka bílého a některé asijské stromy.


Zpracováno podle:
- 100+1 zahraniční zajímavost (09.12.2004, č. 24/2004, Povolení zabíjet)
- BBC News (12.10.2004, Swazi rhino hunts to be permitted)


Další zdroje:
- BBC Czech (04.10.2004, Po třiceti letech byl povolen lov černých nosorožců)