Kjótský protokol je k ničemu, tvrdí Broecker - přední klimatolog

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 10.12.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004120002

Snahy Západu zabránit globálnímu oteplování, které jsou obsažené v protokolu z Kjóta, nemohou vést k požadovanému cíli, varoval čelný klimatolog.

Wallace Broecker, profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku. Úsilí průmyslových zemí omezit vypouštění kysličníku uhličitého (C02), hlavního skleníkového plynu, bude trvale neutralizována stoupajícím množstvím emisí z rozvojových států, zejména z Indie a Číny, které se nepodílejí na dohodě z Kjóta, konstatoval profesor Wallace Broecker z Kolumbiské univerzity v New Yorku.

Jedinou reálnou šancí, jak zmírnit rychlost globálního oteplování, jsou podle Broeckera nové moderní technologie, které by snad mohly být někdy v budoucnu schopné odstraňovat kysličních uhličitý přímo ze vzduchu.

Broecker je považován za jednoho z nejvýznamnějších odborníků na klimatické změny.

Zdroje:
- Britské listy (10.12.2004, Protokol z Kjóta je k ničemu)
- Independent (09.12.2004, Kyoto will not work, warns climate expert - původní zpráva)
- EcoMonitor (07.12.2004, Světoví experti doporučují tvrdší limity emisí než Kjóto)