Oxid dusičitý dusí obyvatele zeměkoule

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění ovzduší, Vydáno dne: 07.11.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004110009

Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) představila výsledky svého několikaletého výzkumu znečištění zemské atmosféry. Monitorování obsahu škodlivých plynů provádí od února 2002 družice Envisat. Na základě naměřených údajů němečtí a belgičtí experti z ESA nedávno sestavili mapu světa, kde vyznačili koncentrace oxidu dusičitého (NO2) nad různými částmi planety.

Družice Envisat nese řadu přístrojů, mezi nimiž je spektrometr pro mapování atmosféry. Mapa ukazuje, že největší zamoření ovzduší oxidem dusičitým je nad severovýchodní částí Číny. Obecně špatná je situace nad velkými městy a to především v Severní Americe a v Evropě. Spalování biomasy, zejména mýcení prlesů, zvyšuje obsah NO2 nad jihovýchodní Asií, Afrikou i Brazílií. Dalšími hlavními zdroji jsou tepelné elektrárny, těžký průmysl a silniční doprava.

Oxid dusičitý způsobuje dýchací potíže a může vést až k poškození plic. Přispívá ke vzniku škodlivého přízemního ozónu.

Kromě koncentrace oxidu dusičitého družice monitoruje údaje o obsahu oxidu uhličitého, oxidu šiřičitého, mětanu, ozónu a řadě dalších látek.

Na uskutečnění projektu Envisat se podílelo 15 členských zemí organizace. Informace ze sondy přijímá 19 evropských stanic, výsledky jsou shromažďovány v centrálním archívu. Předpokládaná životnost sondy Envisat, která obíhá na dráze 800 kilometrů vysoko nad Zemí, je 5 let. Vydržet by tedy měla přinejmenším do začátku roku 2007.


Mapa světa: znečištění oxidem dusičitým

Mapa Evropy: znečištění oxidem dusičitým

Mapa České a Slovenské republiky: znečištění oxidem dusičitým.
Světová a evropská mapa (doplněná o výřez ČR a SR) znečištění nízké atmosféry oxidem dusičitým. Nejmenší koncentrace NO2 je nad územím zobrazeným modře, největší nad oblastmi zobrazenými červeně. Barevná škála rozlišuje rozdílné množství molekul NO2 (v tisícech bilionů) v troposféře nad 1 cm2 zemského povrchu. V některých lokalitách s velmi nízkým obsahem NO2 mohla vyjít vzhledem k zaokrouhlování konečná hodnota v mírně záporných číslech.


Zdroje:
- iHNed.cz (04.11.2004, Oxid dusičitý dusí obyvatele zeměkoule)
- European Space Agency (11.10.2004, Global air pollution map produced by Envisat's SCIAMACHY)