Ledovcová jezera v Himalájích se začínají přeplňovat

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 10.11.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004110008

Průměrná teplota v Himalájích stoupá rychlostí 0,06 stupňů Celsia za rok. Úměrně s oteplením je stále rychlejší také tání ledovců. Následkem tání se přeplňují horská jezera a vystavují tak velkému nebezpečí miliony lidí v Nepálu a Bhútánu. Riziko katastrofálních záplav za několik dekách vystřídá zničující sucho, protože ledovce zmizí a průtok v řadě řek se sníží. Na řekách je ovšem životně závislý celý region.

Tání ledovců v Himálajích může znamenat skutečnou katastrofu pro miliony lidí žijící v oblasti těchto velehor. "Je nejvyšší čas zahájit průzkum v terénu a zhodnotit situaci, jinak nás může velká přírodní katastrofa zasáhnout zcela nepřipravené," upozornil na hrozbu tajícího ledu Arún Bhakta Šréštha z nepálského odboru vodního hospodářství.

"Naprosto nezbytně potřebujeme aktualizované údaje o stavu ledovců, jinak vůbec nezjistíme, kdy může k neštěstí dojít."

Vědci i ekologové se shodují, že vývoj situace je třeba bedlivě sledovat, protože náhle protžení některého z jezer by mohlo mít pro lidi v údolích tragické následky. Mnozí proto nabádají k vytvoření systému včasné výstrahy. "Musíme získat čerstvé údaje, protože můžeme být vystaveni nebezpečí velkého rozsahu," vysvětlil britský geolog John Reynolds.

Jedním z nejrizikovějších jezer je jezero pod ledovcem Imja. Jezero o délce 1 kilometru a hloubkou až 100 metrů se nachází v nadmořské výšce 6 tisíc metrů. Už samotná existence jezera je problém. Ještě před 25 lety tu žádná voda v kapalném skupenství nebyla. Od té doby se ale začalo projevovat globální oteplování a led i sníh se začaly ve velkém objemu rozpouštět. Na místě vodu zadržuje nános zmrzlé horniny, který se označuje termínem moréna. Tento stav je ale dočasný. Morénu totiž drží pohromadě led. Je tedy jen otázkou času, kdy se val prolomí a přilehlým údolím se prožene obrovská masa vody.

Vědecký tým složený z expertů z Programu OSN na ochranu životního prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) a Centra pro integrovaný rozvoj horských oblastí (International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD) ve své zprávě z února 2002 označil 44 jezer v Himalájích za vysoce riziková. K jejich přeplnění by mohlo dojít do roku 2007. "Naše zjištění říkají, že 20 ledovcových jezer v Nepálu a 24 v Bhútánu se pravděpodobně v důsledku globálního oteplování začíná stávat zdrojem nebezpečí," konstatoval Surendra Shrestha, asijský regionální koordinátor UNEP pro analýzu rizik a včasné varování. "Pokud se nic účinného velmi rychle nepodnikne, během pěti až deseti let budeme muset řešit katastrofické následky, které dopadnou na lidi, žijící stovky kilometrů od jezer dole v údolích, i na jejich majetek."

"Výsledky společné studie UNEP a ICIMOD z Himalájí, tedy ze střechy světa, ukazují skutečný rozsah alarmující hrozby, kterou klimatické změny jsou," podotkl ke zprávě na tiskové konferenci v Ženevě ředitel UNEP Klaus Töpfer. "Další důvod, proč začít opravdu pracovat na snižovánbí produkce CO2 a dalších skleníkových plynů," dodal.

Mapa ohrožených ledovcových jezer v Bhútánu. Mapa ohrožených ledovcových jezer v Nepálu.
Mapy s rizikovými ledovcovými jezery v Bhútánu (vlevo) a v Nepálu (vpravo).


Zdroje:
- EkoList (10.11.2004, BBC: Himálajské ledovce se nepozorovaně rozpouštějí)
- BBC News (10.11.2004, Himalaya glaciers melt unnoticed)
- EkoList (23.01.2003, Na Nepálce se řítí katastrofa v podobě vod z tajícího ledovce)
- EkoList (17.04.2002, UNEP: Ledovcová jezera v Himalájích se začínají přeplňovat)
- UNEP/ICIMOD (17.02.2002, Global Warming Triggers Glacial Lakes Flood Threat)