Hackman: Norové nabízejí turistům zabíjení tuleňů

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 08.10.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004100007

Kolem 22.500 mrtvých tuleňů bylo nalezeno u dánských břehů v roce 2002, další tisíce pak na švédském a norském pobřeží. V roce 1988 uhynula skoro polovina populace tuleňů u dánských, německých a švédských břehů. A přesto člověk, aby chránil tyto mizející tvory, je střílá pro svou zábavu. Dokonce oficiálně, jak to vyhlásila norská vláda v říjnu 2004, slovy nějakého ministra rybolovu Sveina Ludvigsena: "Nejde o zintenzívnění lovu tuleňů nebo o vyhubení tohoto živočišného druhu. Chceme jen otevřít tuto praxi cizincům." To už soudný člověk těžko pochopí čím, že ti politikové uvažují!!!

Další fakta, které Norové nechtějí vidět:

Norsko má novou atrakci: lov tuleních mláďat. Epidemie PDV způsobená virem phocine distemper proběhla mezi květnem 2002 a únorem 2003. Celkově zasáhla 3.990 tuleňů kolem severních břehů Anglie. Od září 2002 epidemie zasáhla Irsko, ale již v menším rozsahu, celkem zahynulo 161 kusů.V Severním, Baltském moři a především oblasti průlivů Kattegat a Skagerrak (norské průlivy) bylo nalezeno 22.500 mrtvých tuleňů (především tuleň obecný).Ve Skotsku epidemie postihla 917 tuleňů obecných a šedých. Ve Walesu zahynulo 157 kusů, v Severním Irsku 106 kusů. Mezi čísla nejsou započítána zvířata umístěná v rehabilitačních centrech, která podlehla nákaze za více než jeden týden. Sčítání proběhlo mezi 22.lednem 2002 a 25.únorem 2003. 21.11.2002 epidemie v oblasti Kattegat/Skagerrak skončila. Celkem zemřelo 18.000 tuleňů na území Norska, počet se po překonání začal zvyšovat. Celá epidemie byla pravděpodobně důsledkem znečišťování Severního moře.

Od ledna 2005 tak budou moci lovci z Německa, Velké Británie či odjinud, kteří si libují v neotřelých formách trávení svého volného času, přijíždět a účastnit se lovu asi 2.100 ploutvonožců. To je kvóta, kterou stanovily norské úřady a kterou místní lovci nedokáží naplnit.

"Tuleň představuje reálnou hrozbu pro rybolov," odůvodňuje norská vláda svoje rozhodnutí. "Jeho přítomnost ve fjordech děsí ryby a často se stává, že se chytí do sítí a ty se pak zničí," řekl norský ministr pro rybolov Svein Ludvigsen.

Tímto malomyslným prohlášením si Norsko získává pověst barbarského národa. A také kvůli zatvrzelému postoji, podporující lov velryb harpunou pro komerční účely. Jak je vidět v Norsku se lobuje opravdu dobře a ministři zejmě mají rádi peníze ve svých kapsách, stejně jako v Česku.

V Norsku žije podle odhadu asi 15.000 tuleňů a jak je vidno nejsou chráněni. Ve Velké Británii jich žije 100.000 a chráněni jsou! Jenže v Norsku je tulení kůže, ceněná pro odolnost vůči vodě, dosti běžnou surovinou pro výrobu vest, bot či kabelek. A spoň se to tvrdí!

A tak zbývá jedině doufat, že ta část veřejnosti, která ještě přemýšlí, dokáže zvrátit toto malomyslné rozhodnutí vlády státu, který o sobě tvrdí, že patří k nejcivilizovanějším na světě.


Převzato z: Seaplanet (08.10.2004, Mike Hackman: Norové nabízejí turistům zabíjení tuleňů)

Další zdroje:
- iDNES (04.10.2004, Norsko má novou atrakci: lov tuleních mláďat)
- Magazín Koktejl (12/2004, Vraždění neviňátek)
- Tuleniaspol.webz.cz (Život a ochrana mořských savců v severním Norsku)