Spotřeba zdrojů roste, druhy vymírají, planeta trpí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 27.10.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004100005

Svět ročně spotřebovává o přibližně 20 procent více přírodních zdrojů než je planeta schopná vyprodukovat, konstatoval 21. října 2004 Světový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF). Zpráva vychází z indexu "ekologických stop", které měří spotřebu přírodních zdrojů.

Svět ročně spotřebovává o přibližně 20 procent více přírodních zdrojů než je planeta schopná vyprodukovat. Ve Švýcarsku sídlící organizace v této souvislosti vyzvala vlády, aby urychleně začaly přijímat opatření na obnovení ekologické rovnováhy. "Zvyšujeme si ekologický dluh, který nebudeme schopni splatit," uvedl generální ředitel WWF Claude Martin.

Jeden z indexů sleduje populace, které jsou složené z více než 1000 živočišných druhů. Ve své zprávě s názvem Living Planet Report 2004, která je už pátou tohoto druhu v pořadí, WWF uvedl, že v letech 1970 až 2000 sa populace mořských a suchozemských druhů snížily o 30 procent. Populace sladkovodních druhů sa zredukovaly až o 50 procent. Celkový úbytek druhů je 40 procent, což znamená, že v průměru každých 13 minut zmizí jeden druh.

"Je to přímý důsledek zvyšování poptávky člověka po potravě, vlákninách, energii a vodě. Lidé spotřebovávají o 20 procent přírodních zdrojů více než planeta dokáže vyprodukovat," konstatoval WWF.

Organizace uvedla, že množství úrodné půdy potřebné v průměru na uživení jednoho člověka v současnosti představuje 2,2 hektaru. Země však dokáže poskytnout pouze 1,8 hektaru na obyvatele.

Nejrychleji rostoucí složkou spotřeby je spotřeba energie, která sa v období let 1961 až 2001 zvýšila o 700 procent. Mimořádně rychlým tempem spotřebovávají přírodní zdroje Severoameričané, jejichž ekologická spotřeba je dvakrát větší než spotřeba u Evropanů a sedmkrát větší než u obyvatel Asie a Afriky.

Tony Long, ředitel Evropského úřadu pro politiku WWF, všem případným kritikům zprávy vzkázal, že index živé planety je měřícím nástrojem srovnatelným s Dow Jonesovým indexem v ekonomii. Zároveň kritizoval EU za to, že je "dobrá v mluvení" o trvale udržitelném rozvoji a v "projektování sebe sama jako lídra", ale dosažený pokrok "je minimální".


Zpracováno podle:
- WWF (21.10.2004, WWF update on alarming state of the world)
- EkoList (21.10.2004, Svet spotrebúva o 20 percent zdrojov viac než planéta vyprodukuje)
- EurActiv.sk (27.10.2004, Spotreba nad rámec Zeme!)