NASA: Atmosféru a vodu z Marsu odvály sluneční erupce

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sluneční aktivita, Vydáno dne: 09.07.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004070007

Sluneční erupce ze 4. listopadu 2003 ohromila vědce svou intenzitou, která překonala všechny do té doby platné rekordy. Podobně silná série explozí možná v minulosti připravila Mars o atmosféru i o vodu. Naše planeta stejnému osudu unikla díky svému magnetickému poli. 8. července 2004 to oznámili vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA).

Vodu z Marsu možná kdysi kvůli velmi slabému magnetickému poli odvály sluneční bouře. Astronomové se domnívají, že na čtvrté planetě naší sluneční soustavy před dávnými časi existovaly oceány a vody bylo dostatek na to, aby se mohl rozvinout život. Tento názor potvrdily i poznatky získané prostřednictvím robotů Spirit a Opportunity. I když není dosud jednoznačně prokázáno, kam a z jakých důvodů voda z povrchu Marsu zmizela, řada výzkumníků se přiklání k možnosti, že za zmizení je odpovědné Slunce.

Při rekordní sluneční erupci 4. listopadu 2003 bylo do vesmírného prostoru vyvrženo obrovské množství ionizovaného plazmatu. Výtrysk koronální hmoty (CME) byl vystřelen rychlostí 8 milionů kilometrů za hodinu (2.235 km/s), takže oběžnou dráhu Země překročil za jeden den. O další den pouději dosáhl orbitu planety Mars.

Vědci z novozélandské univerzity Otago v březnu 2004 na základě studia dopadu rentgenových paprsků na Zemi dospěli k závěru, že listopadová erupce dosáhla intenzity X45. Jiné vědecké týmy se přiklánějí ke zhruba poloviční hodnotě - X28.

Astronomové nyní přišli s teorií, že podobně velké erupce mohly v minulosti připravit Mars o atmosféru i o životadárnou tekutinu. "Tyto radiační události (na Slunci) mohly ovlivnit povrch Marsu, protože planeta má na rozdíl od Země jen velmi malou ochranu," uvedl Ed Stone z pasadenské Laboratoře tryskového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL), která je součástí NASA. "Kam (voda) zmizela?" položil si otázku Thomas Zurbuchen z Michiganské univerzity. "Jedna z klíčových myšlenek, o nichž lidé mluví, se týká právě spojení s těmito vesmírnými bouřemi."

Podle provedených počítačových simulací mohla dobře mířená sluneční bouře většinu vody z rudé planety doslova "odfouknout". Inspiraci pro svoji úvahu experti získali na základě pozorování účinků rázové vlny z loňské erupce. Sluneční vichr byl natolik silný, že odtrhl části horních vrstev atmosféry Marsu a odfoukl je do vesmíru.

Zemi podobný osud zatím nehrozí. Zemské magnetické pole je dostatečně silným štítem na to, aby odrazilo bombardování částicemi s vysokou energií. Mars takovým magnetickým štítem nedisponuje, má jen izolované ochranné zóny. Pokud by však zemská magnetosféra výrazným způsobem zeslábla, hrozilo by nám stejné nebezpečí. A není k tomu zase tak daleko. Za posledních 150 let magnetické pole Země zesláblo o 10 až 15 procent. Podle četných indicií se zdá téměř jisté, že se blíží přepólování. Severní magnetický pól se stane jižním a naopak. Při tomto procesu, který může trvat i tisíce let, geomagnetické pole výrazně zeslábne a může se dokonce ztratit úplně. To by pro život na Zemi znamenalo katastrofu. Kosmické záření by zcela zničilo ozónovou vrstvu a organismy na povrchu by byly vystaveny zhoubné radiaci. Jakákoli erupce vyslaná ze Slunce směrem k Zemi by představovala smrtelné ohrožení.


Zpracováno podle:
- Tiscali (09.07.2004, NASA: Vodu z Marsu možná "odvály" sluneční bouře)
- Hvězdárna Uherský Brod (12.07.2004, Může Slunce za sucho na Marsu?)
- Astro.cz (12.07.2004, Může Slunce za sucho na Marsu?, kopie)
- New Scientist (04.07.2004, Sun storms reverberate to Solar System's edge)
- The Age (08.07.2004, Reuters: Solar storms may have blown away Mars water)

Další zdroje:
- NASA (08.07.2004, Spacecraft fleet Tracks blast Wave throught Solar System)
- NASA-JPL (Jet Propulsion Laboratory)