Hoagland: Závažné změny ve Sluneční soustavě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Názory a polemiky, Vydáno dne: 20.05.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004050007

Blíží se meziplanetární "Den poté"?

Na všech planetách Sluneční soustavy dochází k převratným změnám. Blíží se meziplanetární "Den poté"?

Celá sluneční soustava - ne jen naše malá planeta - v současné době prodělává závažné a doposud nikdy nevídané změny. Tento článek se jimi zabývá a dokládá je vědeckými fakty, které byly shromážděny z hlavního proudu sdělovacích prostředků. Kromě toho zde představíme nový vědecký model, který se jako první snaží o souvislé objasnění soudobých meziplanetárních změn prostřednictvím zásad "nové fyziky" - fyziky, jež předpovídá, že "se blíží dokonce ještě větší anomálie".

Zde jsou některá stěžejní fakta:
Výše uvedené statistické informace nepocházejí od nějakých "okrajových" vědců; všechny jsou velmi, velmi reálné a to, co jste právě četli, je jen příslovečnou "špičkou ledovce".

Tyto záznamy vědeckých údajů z nejrůznějších vysoce důvěryhodných institucí (včetně samotné NASA) ukazují, že k zarážejícím "klimatickým změnám" nedochází jenom zde na Zemi, ale vlastně v celé Sluneční soustavě. Zmiňované informace byly v některých případech veřejně dostupné těměř celé desetiletí, ale nikdo je nebyl schopen shromáždit do souvislého obrazu "systému v signifikantně přechodové fázi".


Toto je volný překlad úvodní části článku Interplanetary "Day After Tomorrow?", jehož autory jsou Richard C. Hoagland, někdejší poradce NASA, a David Wilcock. V originálním anglickém znění si jej můžete můžete přečíst na níže uvedené adrese. V českém redigovaném překladu je článek dostupný na Matrix-2001.cz.


Zdroje:
- Enterprise Mission (14.05.2004, Interplanetary “Day After Tomorrow?”, part 1)
- Enterprise Mission (28.05.2004, Interplanetary “Day After Tomorrow?”, part 2)
- Enterprise Mission (04.06.2004, Interplanetary “Day After Tomorrow?”, part 3)
- WM magazín (Planetofyzikální stav Země a pozemského života - studie profesora akademika...)
- Kfilmu.net (Den poté)
- Fantasy Planet (Detail knihy Den poté)