Gorily jsou na pokraji vyhubení

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 10.04.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004040009

Za posledních 10 let se populace gorily východní (Gorilla beringei graueri) snížila o více než 70 procent. Ještě v roce 1994 se podle průzkumu mezinárodní ochranářské organizace Conservation International (CI) v Africe ve volné přírodě vyskytovalo 12 tisíc goril. Do roku 2004 se jejich počet snížil na méně než 5 tisíc. 97 procent populace žije v Kongu, což je politicky velice nestabilní region, který od roku 1998 tvrdě poznamenala občanská válka. Kromě toho se gorily často stávají obětí nelegálního lovu. V Kongu se také ve velkém objemu kácejí pralesy a těží nerostné suroviny, zejména minerál coltan, který se používá na výrobu mobilních telefonů a přenosných počítačů. S tím je spojený trvalý úbytek životního prostoru a rychlejší šíření nakažlivých chorob včetně eboly. Mezi vymřelé druhy by se brzy mohla zařadit také gorila nigerijská (Gorilla beringei diehli) s posledními 250 až 300 zástupci druhu, gorila horská (Gorilla beringei beringei), jejíž početní stav se odhaduje na 350 kusů a gorila nížinná (Gorilla gorilla gorilla) se 40 až 50 tisíci jedinci.

Gorila nížinná, Port Lympne Wild Animal Park "Tento pokles je obrovský. Ale vyskytly se také mimořádné okolnosti. Oblast je zničená válkou," podotkl Juan Carlos Bonilla, ředitel pobočky CI pro střední Afriku. Patrick Mehlman, ředitel Mezinárodního fondu Diany Foseyové na záchranu goril (Dian Fossey Gorilla Fund International, DFGFI), ho doplnil slovy: "Je tady ale prostor pro opatrný optimismus, protože místní problémy mají mimořádnou odezvu. Nikdy nebyla tato oblast tolik pokládána za důležitou a potřebnou, jako je tomu právě dnes. Jenomže pokud bude počet goril východních klesat tak rychle jako dosud, není daleko chvíle, kdy zcela vyhynou. Gorily se totiž rozmnožují velice pomalu, a proto musíme zajistit dlouhodobou ochranu jejich území."

"Existuje celá řada řešení této problematické situace, ale je velmi složité najít to pravé," vysvětlil David Jay, koordinátor projektu Born Free Foundation (BFF). "Nemůžeme zakázat těžbu Coltanu, protože místní region je velmi chudý a lidé by přišli o možnost výdělku. Na druhé straně však musíme zajistit, aby těžba nepoškozovala přírodní prostředí a mohla fungovat jako dlouhodobě udržitelná."

Realita je krutá a situace se nevyvíjí tak, aby ochránci zvířat mohli být spokojeni. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) obvinila vládní úřady i celou státní správu v Kongu z podpory ozbrojených skupin, které terorizují obyvatelstvo ve východních částech země. Totéž je možné říci o vládách sousední Rwandy a Ugandy. V Kongu neplatí žádné zákony na ochranu zvířat nebo potírání pytláctví. Nepřehledné situace využívají dřevařské firmy, které kácejí obrovské plochy tropických pralesů a stavějí silnice do hloubi džungle. Dřevorubce doprovázejí těžební společnosti, jejichž touha po nerostných surovinách je podněcována neukojitelnou potřebou elektronického průmyslu v ekonomicky rozvinutých státech.


Zpracováno podle:
- EcoMonitor (08.04.2004, BBC: Válka a těžba surovin pravděpodobně brzy vyhubí gorily východní)
- EkoList (31.03.2004, Počet goril východních se za deset let snížil o 70 procent)
- BBC News (30.03.2004, Lowland gorilla numbers plummet, původní zpráva)
- Primate Info Net (Gorilla)


Další zdroje:
- CI (Conservation International)
- DFGFI (Dian Fossey Gorilla Fund International)
- BFF (Born Free Foundation)
- AI (Amnesty International)