Intenzita mizení pralesů v Amazonii je stále na vzestupu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 09.04.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004040004

8. dubna 2004 vydala brazilská vláda prohlášení, že v roce 2003 se rychlost olesňování v Amazonii v důsledku aktivit farmářů zvýšila o 2,1 procenta.

Současná středolevicová brazilská vláda pod vedením prezidenta Luiz Inacia da Silva je kritizována za pomalý postup při řešení tohoto problému. Teprve v březnu 2004 dodržela svůj slib a zveřejnila plány na záchranu amazonských pralesů.

Amazonii pokrývá souvislý porost tropických pralesů, jejichž celková rozloha je větší, než jaká je rozloha celé Západní Evropy. Všeobecně známý je fakt, že brazilské pralesy plní funkci "plic světa". Jejich rychlý úbytek postihuje přibližně 30 procent rostlinných a živočišných druhů planety, kteří tam žijí. V neposlední řadě je důležité připomenout, že lokalita je důležitým zdrojem pro výrobu léků.

"Vláda by měla ihned přijmout program na ochranu přírody v Amazonii a trojnásobně zvýšit velikost chráněné oblasti," říká Denis Hamu z brazilské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF).

Kácení a pálení stromů za účelem zakládání nových zemědělských farem je nejčastější příčinou odlesňování. V posledních letech se k tomu přidalo i pěstování sójy a stále častěji zaznívají i obavy z chovu dobytka přímo v centrálních oblastech Amazonie.


Zpracováno podle:
- EkoList (09.04.2004, Intenzita mizení pralesů v Amazonii se zvýšila o 2 procenta)
- Planet Ark (08.04.2004, Destruction of Brazil's Amazon Rises 2 Percent)


Další zdroje:
- WWF (World Wildlife Fund)