Tání ledovců ohrožuje potravní řetězec v Atlantiku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 17.04.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004040003

Časopis Nature publikoval 31. března článek o studii profesora Andrease Schmittnera z Oregonské univerzity. Schmittner navázal na varování vědců, kteří upozorňují na prohlubující se narušování cirkulace mořských proudů v Atlantském oceánu. Schmittner se svými spolupracovníky využili sofistikované počítačové simulace k tomu, aby předpověděli důsledky kolapsu oceánského výměníku na množství fytoplanktonu.

Fytoplankton tvoří z větší části mikroskopické rostliny - sinice a řasy rozmanitých tvarů. Na nebezpečí kolapsu atlantského přepravníkového pásu upozorňují vědci často a opakovaně v souvislosti s globálním oteplováním, táním arktických ledovců a změnami hydrologického cyklu. Na transportu teplých vod z jižních tropických oblastí do severního Atlantiku je závislá produkce fytoplanktonu. Pokud by byl tento transport narušen, pokleslo by jeho množství v severních oblastech Atlantiku o více než 50 procent. V menší míře by byly postiženy i ostatní oceány. "Fytoplankton je základem celého oceánského mořského potravního řetězce," prohlásil Schmittner. "V konečném důsledku postihne vše, od zooplanktonu až po větší ryby, které konzumují lidé." V některých regionech by měl úbytek fytoplanktonu nepochybně katastrofální dopad na rybolov a potravinářský průmysl.

Svůj výklad zakončil Schmittner konstatováním, že případný kolaps oceánského výměníku by z historického hlediska nebyl ničím ojedinělým. Během poslední doby ledové v období zhruba 100 až 25 tisíc let před naším letopočtem k němu došlo podle dosavadních poznatků 20 až 25 krát. Po určité době se pak přepravníkový pás znovu rozeběhl. Změny klimatu, oteplení i ochlazení, přitom probíhaly velice rychle. Během několika desetiletí se například teploty v Grónsku zvýšily o 20 až 30 stupňů Fahrenheita a teploty moře vzrostly o 10 až 20 stupňů.

Andreas Schmittner je profesorem na Fakultě oceánografie a atmosférických věd (College of Oceanic and Atmospheric Sciences, COAS) Oregonské státní univerzity.


Zdroje:
- Terra Daily (13.04.2005, Currents Could Disrupt Ocean Food Chain)
- EcoMonitor (01.04.2005, Reuters: Globální oteplování ohrozí ryby v Atlantiku)
- Nature (31.03.2005, Decline of the marine ecosystem caused)
- The Heat Is Online (31.03.2005, Decline of the marine ecosystem caused, kopie článku z Nature)
- Planet Ark (31.03.2005, Global Warming of Atlantic Could Hit Fish - Study)
- COAS (College of Oceanic & Atmospheric Sciences)