Globální oteplování způsobuje úbytek ozónu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ozónová díra, Vydáno dne: 22.04.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004040002

Vědci z Institutu Alfreda Wegenera v Postupimi se domnívají, že ztenčování ozónové vrstvy nad Arktidou by mohlo mít mnohem závažnější rozsah, než se doposud předpokládalo. Následkem globálního teplování a klimatických změn dochází k ochlazování horních vrstev arktické atmosféry. Tím se ovšem podstatně zvyšuje úbytek ozónu v celé oblasti. Reálná ztráta ozónu by tak mohla být oproti současné prognóze i trojnásobně větší.

Polární stratosférická oblaka (PSC), zdroj: NASA Markus Rex a jeho němečí kolegové studovali klimatické podmínky v Arktidě v zimních obdobích v uplynulých deseti letech. Zjistili přitom, že rozpad ozónu souvisí s aktuálním počasím. Všimli si velmi těsného vztahu mezi poklesem ozónu a množstvím stratosférických polárních oblaků (PSC). Tento druh oblačnosti se objevuje v zimě ve výšce okolo 20-ti kilometrů nad zemí. Tvoří ji zmrzlé krystalky kyseliny dusičné a vody. Na povrchu mraků dochází k chemickým reakcím, který průmyslový chlor (CFCS) uvolněný ze starých ledniček převádí do reaktivní formy nebezpečné pro ozón. Následný rozklad ozónové vrstvy způsobuje vznik tzv. ozónové díry a průnik velkého množství slunečního ultrafialového záření.

Měření už v minulosti prokázala postupné ochlazování stratosféry. Minimálně od šedesátých let dvacátého století je rovněž zaznamenán zvyšující se výskyt stratosférické polární oblačnosti. Stále více se ochlazující stratosféra poskytuje ideální podmínky pro tvorbu PSC. S postupujícím globálním oteplováním tudíž poroste i intenzita destrukce ozónu.

"Byl jsem těmito výsledky překvapen," říká Drew Shindell z Goddardova institutu pro studium vesmíru v New Yorku. "Nikdy jsme si nemysleli, že by současné modely byly tak chybné. Jestliže se ukáže, že Rexovy nálezy a modely jsou správné, pak všechny naše předpovědi o budoucím poklesu ozónu byly podceněny."

Němečtí odborníci poukazují také na fakt, že i když množství škodlivých látek narušujících ozónovou vrstvu klesá, stratosférická polární oblačnost nepřestává vzrůstat co do velikosti i do množství. Tzv. "perleťová oblaka" mohou v budoucnosti způsobit rekordně velké ozónové díry. Dlužno dodat, že ultrafialové záření má značný vliv na arktické přírodní ekosystémy i zdraví lidí.


Zpracováno podle:
- National Geographic ČR (22.04.2004, Ozónová vrstva varuje)
- CLIVAR (03.03.2004, Climate change set to poke holes in ozone, kopie článku z Nature)


Další zdroje:
- www.astronomie.cz (16.07.2004, Ozónová vrstva varuje)
- Alfred Wegener Institut (Personal Homepage, Dr. Markus Rex)