Osmině druhů ptaků hrozí vyhynutí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 08.03.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004030008

Na planetě Zemi je ohroženo vyhynutím 1211 ptačích druhů, tedy osmina z celkového počtu. V kategorii nejvíce ohrožených je 179 druhů, dalších 344 je vystaveno velkému nebezpečí a 688 je považováno za zranitelné. Hlavní přičinou je ničení životního prostředí - odlesňování a nekontrolovaný rozvoj zemědělství. Dalšími faktory jsou klimatické změny, znečištění ovzduší, lesní požáry a obchod s ptáky. Zpráva mezinárodní organizace Birdlife International byla zveřejněna na odborné konferenci v jihoafrickém Durbanu.

"Situace ptáků ve světě se zhoršuje. Je zapotřebí okamžitě podniknout kroky k jejich záchraně, trvalá řešení však zahrnují zásadní změny," konstatovali autoři zprávy. "Hlavní úkoly nejsou vědecké ale sociální a politické."

Populace 966 z 1211 ohrožených druhů čítá méně než 10 tisíc jedinců. Z toho 502 druhů nezastupuje ani 2.500 jedinců a u 77 druhů je situace nanejvýš kritická, protože počet ptáků v jejich případě nepřekračuje hranici 50 kusů.

Za nejvíce problematické regiony organizace Birdlife International označila Brazílii, Himaláje, Madagaskar a ostrovy v jihovýchodní Asii. "Šíření a intensifikace zemědělství v Africe ohrožuje asi 50 procent oblastí, kde je významný výskyt ptactva," uvedla zpráva.


Zdroje:
- EkoList (08.03.2004, Osmina druhů ptactva na světě ohrožena vyhynutím)
- Lidové noviny (09.03.2004, Osmině druhů ptáků hrozí vyhynutí)
- BirdLife International