Vrabec vymírá

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 20.03.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004030007

Vrabec domácí byl kdysi běžným a velice rozšířeným druhem ptáka, který se jako škůdce často stával terčem vybíjení. Například za vlády Marie Terezie byla za každého usmrceného vrabce vyplácena peněžitá odměna. Během protektorátu bylo hubení vrabců úředně nařízeno. Dnes je situace diametrálně odlišná. Za posledních 20 let poklesla populace tohoto druhu na našem území o 30 až 60 procent. Ve Finsku zmizelo od 70. let 60 procent vrabců. Ve velkých městech na Britských ostrovech (Londýn, Edinburgh, Glasgow, Dublin) se jejich počet během dvou desetiletí ztenčil o 90 procent. S nedobrým osudem se potýká rovněž vrabec polní. Přesné příčiny dramatického úbytku nejsou známy. Ornitologové považují za hlavní problém přežívání mláďat v prvním roce života.

Henslow vrabec "Mizí obrovským způsobem a nikdo pořádně neví proč," prohlásila tajemnice České společnosti ornitologické (ČSO) Lucie Stejskalová. Početná vrabčí hejna bylo ještě nedávno možné vídat všude na venkově i ve městech. Nyní je výskyt tohoto drobného ptáčka vzácností.

Britští experti poukázali na možnou souvislost se zavedením bezolovnatého benzínu. Při spalování tohoto "ekologického" benzínu se uvolňuje toxická sloučenina, která hubí drobný hmyz. A právě malá vrabčata jsou na takové potravě existenčně závislá.

Až zjistíme, co přesně se s vrabcem děje, dočkáme se nejspíše hodně ošklivého překvapení, zdůraznil profesor Bedřich Moldan, ředitel Ústavu pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově. Vymírání vrabců může indikovat vážné narušení životního prostředí. "Pak už bývá zpravidla pozdě," dodal profesor. Neznámá hrozba může postihnout také člověka. Nebezpečných faktorů je mnoho. Patří mezi ně i ftaláty, které obsahuje většina plastických hmot. "Ftaláty negativně ovlivňují hormonální strukturu živých tvorů, a tedy i kvalitu spermatu. Ví se o tom dávno. Jde o zrádnou past - lidstvo jich produkuje sto milionů tun ročně," řekl Moldan. Výzkumy prokázaly, že stoupá koncentrace PCB a dalších cizorodých látek v tělech vrabců.

Vrabcům rozhodně neprospívá aní šíření jejich přirozených nepřátel - kun, strak, sojek, poštolek nebo krahujců. V potaz je třeba vzít také zánik statků a rumišť, kde vrabci obvykle hnízdí. Nové metody zateplení domů možnost hnízdění velice omezují. Na celé situaci se negativně odrazila i změna hospodaření. Roste spotřeba pesticidů v zemědělství. A rovněž "třeba dnešní sila už nejsou taková, aby se kolem válelo zrní," dodala Lucie Stejskalová z ČSO. Zmenšuje se plocha s plevelnou vegetací. A také si musíme uvědomit, že v zimním období potřebují vrabci pro své přežití obilné lány a pole, kam masově ve velkých hejnech zaletují a sbírají potravu.


Zdroje:
- EkoList (23.01.2003, Vrabec domácí vymírá, proto byl zvolen Ptákem roku 2003)
- iDNES (06.03.2004, Vrabci vymírají. Špatná zpráva pro lidi)
- Science World (18.03.2003, Proč ubývá vrabců?)
- ČSO (Česká společnost ornitologická)