V Tichém oceánu plave ostrov odpadků větší než ČR

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 10.03.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004030005

Ve vodách Tichého oceánu plave ostrov. A není to jen tak ledajaký ostrov. Tvoří jej totiž igelitové obaly, uzávěry, zapalovače, pneumatiky a další vesměs plastové předměty. V prostoru mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy se vlivem mořských proudů nahromadilo největší smetiště světa o průměru 1600 kilometrů a hmotnosti 3 miliony tun.

Syntetický ostrov se svou rozlohou vyrovná státům střední Evropy. Odhodí-li někdo v Japonsku do moře plastovou láhev, je vysoce pravděpodobné, že zhruba za rok doputuje láhev k Havaji. Mořské proudy tam přinášejí odpad z celého Pacifiku. Na vysokou koncentraci nebezpečných látek doplácejí ptáci, ryby i celá řada dalších druhů organismů. "V žaludcích mrtvých ptáků a ryb je všechno, včetně zboží ze vzdálených zemí," posteskl si ekolog Charles Moore. "Devadesát procent uhynulých zvířat má v těle stopy plastu."

Je smutnou skutečností, že většina plastových výrobků vyhozených lidmi končí v oceánech. (Recyklováno je méně než 5 procent.) Odhaduje se, že miliardy tun odpadů usmrtí ročně nejméně 100 tisíc mořských savců, ptáků a želv.

Obchod s toxickým odpadem je pro mnoho pochybných firem ideální příležitostí, jak získat peníze. Místo řádného zpracování končí odpad v mořích, řekách, na ilegálních skládkách nebo se vyváží do rozvojových zemí. "Striktní předpisy pro nakládání s toxickým odpadem v USA a Evropě zakazují jeho skládkování. Export do Asie je proto nejjednodušším řešením," napsal deník Asia Times. Jen do Indie se každý rok doveze několik miliónů tun odpadu. Ještě více odpadu končí v Číně. Při jeho zpracování jsou místní dělníci vystavení značnému zdravotnímu riziku a mnozí z nich později umírají.

USA, Austrálie a další hospodářsky vyspělé státy odmítají podepsat mezinárodní úmluvu o zákazu obchodu s toxickým odpadem. V chudých zemích třetího světa tak končí 80 procent vyřazených elektronických výrobků.


Zpracováno podle:
- iHNed.cz (10.03.2004, V Tichomoří plave ostrov odpadů)
- mindfully.org (11/2003, Across the Pacific Ocean, Plastics, Plastics, Everywhere)


Další zdroje:
- The International Plastics Task Force (12.11.2002, Plastic Invades Ocean)