Konvenční plodiny v USA jsou kontaminovány GMO

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: GMO, Vydáno dne: 08.03.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004030004

Více než dvě třetiny konvenčních plodin jsou nyní ve Spojených státech kontaminovány geneticky modifikovaným materiálem. Znamená to, že je tam konec organickému zemědělství a vyvolává to vážné budoucí riziko lidskému zdraví – uzavírá nová zpráva.

GMO Tato zpráva, která přichází v době kdy se britská vláda chystá schválit pěstování první geneticky modifikované plodiny v Británii, kukuřice, varuje, že tradiční odrůdy semene jsou "vysoce kontaminovány" DNA, pozměněnou genetickým inženýrstvím. Americký biotechnologický průmysl konstatuje, že těmito zjištěními "není překvapen".

V důsledku této kontaminace, konstatuje zpráva, pěstují mnozí američtí zemědělci nevědomky plodiny z milionů geneticky pozměněných semen, a tak šíří genetickou modifikaci po celém americkém zemědělství. To pravděpodobně ohrozí v příští generaci geneticky modifikovaných potravin zdraví, protože tato příští generace plodin bude obsahovat farmaceutické a průmyslové chemikálie.

Pod dohledem ekologicky zaměřeného Svazu znepokojených vědců zkoumaly dvě nezávislé laboratoře semena, která údajně byla geneticky nepozměněna. Tato semena představovala "podstatnou část dodávek tradičních semen" kukuřice, soji a olejné řepky. Zkoušky zjistily, že podle nejkonzervativnějších odhadů byla polovina kukuřice a 83 procent semen řepky olejné kontaminovány geneticky modifikovanými geny – a to pouhých osm let poté, co se začaly modifikované verze plodin v USA pěstovat ve velkém měřítku.

Míra kontaminace je dosud relativně nízká, je na úrovni asi 0,5 – 1 procenta. Zpráva však konstatuje, že je "kontaminace v systému endemická". Zpráva dodává: "Dovolit riskantně kontaminaci tradičních druhů plodin geneticky vytvořenými sekvencemi se rovná obrovské sázce na naši schopnost pochopit složitou technologii, která řídí život na nejzákladnější úrovni. Pokud by se do potravin v příští generaci geneticky modifikovaných plodin dostaly farmaceutické látky a průmyslové chemikálie, vážně by to ohrozilo lidské zdraví."

Lisa Dry, z americké Asociace pro biotechnologický průmysl konstatovala, že toto průmyslové odvětví "není překvapeno touto zprávou. Je známo, že pyl se šíří volně a prodávána semena se mohou na různých místech smísit."


Převzato z:
- Britské listy (08.03.2004, USA: Většina konvenčních plodin kontaminována GM plodinami)

Další zdroje:
- Independent (07.03.2004, Revealed: Shocking new evidence of the dangers of GM crops)