Amazonským pralesům klesá schopnost vázat CO2

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 12.03.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004030003

Deštné pralesy v Amazonii začínají přicházet o svou schopnost vázat emise oxidu uhličitého. Zjistil to mezinárodní tým vědců. Výsledky výzkumu prezentoval 8. března 2004 časopis Nature.

Autoři studie se už 20 let zabývají důsledky kácení deštných pralesů. V nezasažené centrální oblasti Amazonie vysadili téměř 14 tisíc stromků s průměrem kmene nad deset centimetrů a sledovali jejich růst. Lokalita byla vybrána tak, aby nikde v jejím okolí nedocházelo ke kácení nebo vypalování mýtin. Ukázalo se, že větší a rychleji rostoucí druhy byly úspěšnější než menší dřeviny, které se rozvíjejí pod lesním pokryvem. "Je to jednoznačný fakt, ne žádná náhodná záležitost. Dynamika růstu v deštných pralesech se mění," řekl k tomu vedoucí výzkumu William Laurence ze Smithsonského tropického výzkumného ústavu (Smithsonian Tropical Research Institute, STRI) v Panamě.

Jinými slovy - stromy rostou i umírají rychleji, než tomu bylo doposud. Příčinou je zřejmě vyšší koncentrace CO2 v ovzduší, která prospívá rychleji rostoucím dřevinám. Kratší životní cyklus stromů ovlivní i ostatní druhy rostlin a zvířat. Nejvíce zasaženy budou jedinečné druhy živočichů, které jsou závislé na neměnných podmínkách lokálního ekosystému.

vědci považují studii za velice závažnou, protože Amazonie reprezentuje více než polovinu veškerých deštných pralesů na Zemi. Schopnost stromů zadržovat uhlík a snižovat tak množství atmosférického oxidu uhličitého je klíčovým faktorem, jehož narušení umocní dynamiku globálního oteplování. Obsah CO2 v ovzduší by se mohl začít skokově zvyšovat.

"Původní amazonské pralesy pravděpodobně hrají důležitou roli 'skládky' uhlíku, čímž pomáhají zpomalit klimatické změny. Změny v růstu rostlin mohou ale změnit i tento pozitivní jev," konstatuje studie. "Konkrétně snížení objemu vázaného uhlíku souvisí s tendencí rychle rostoucích dřevin a stromů s rozsáhlými korunami vytvářet kmeny s menší hustotu dřeva, zatímco jejich velikost a každoroční nárůst se zrychluje. Naproti tomu druhy stromů, jejichž dřevo vykazuje vysokou hustotu a jejichž životní prostředí se nachází v nižších vrstvách lesa, pod příkrovem korun stromů, rostou daleko pomaleji."

Odhaduje se, že amazonské pralesy ročně pohltí 0,6 gigatun CO2, což je 8 až 10 procent z celkového množství emisí uvolněných při spalování fosilních paliv během 12 měsíců. "Můj dojem z toho je ten, že funkce deštných pralesů bude slábnout, komentoval zprávu Oliver Phillips z univerzity v anglickém Leedsu. "A to by se vskutku mohlo stát hrozbou pro celý svět."


Zdroje:
- EcoMonitor (12.03.2004, BBC: Amazonským pralesům klesá schopnost vázat CO2)
- BBC News (10.03.2004, Amazon carbon sink effect 'slows')
- Science (08.03.2004, 'Untouched' rainforest hit by environmental change)
- BioEd Online (11.03.2004, 'Untouched' rainforest hit by environmental change, kopie)
- STRI (Smithsonian Tropical Research Institute)
- University of Leeds (Dr. Oliver Phillips)