Thriller bernardýnů

Autor: Převzato (OHZ), Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 05.02.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004020005

V číslech 77 a 78 našeho časopisu (Orizzonti) jsme vás informovali, že se ze Švýcarska vyváží bernardýni do Číny, kde je čeká strašný osud: Jsou zaživa staženi z kůže a snězeni! Ačkoli tato zpráva pochází z nenapadnutelných zdrojů (například ze samotného čínského tisku a televize), představitelé Švýcarského klubu chovatelů bernardýnů to popírají, zatímco se různí chovatelé sami opevňují zdí mlčení a odmítají jakoukoliv odpověď na naše výzvy.

Bernardýni jsou v Číně zaživa stahováni z kůže kvůli masu. Loni na podzim došlo k bolestnému potvrzení. Čínský list "Beijing Youth Daily" (16. Sept.99) zveřejnil pod názvem "Dobré zprávy, nová strava k obědu" děsivou skutečnost: V okolí Beijingu (Pekingu) se šíří průmysl psího chovu vzhledem ke skutečnosti, že se psí maso těší stále větší oblibě. Firma HongDing Breeding and Development Co., která dováží bernardýny, Dánské dogy a Tibetské mastify, vytváří nové hybridní rasy ze psů z Mongolska, aby tak vznikla nová generace psů pro potravinářský průmysl! Chov se nachází v okolí KangXi a odhaduje se, že se tam za rok narodí 100.000 psů, kteří končí na čínských tabulích!

Podle sdělení "Beijing Youth Daily" je psí maso vynikající, chutné a zahřívá tělo. Aby byla zaručena "hygiena", zabíjí se psi na centralizovaných jatkách ve městě Changping, kde se jejich maso také plní do plechovek: Marinované nebo ve formě kotlet! Stejná firma dodává i chovné psy.

25. července 1999 zveřejnil "China Journal of Animal Husbandry and Aquatic Production" (Čínský žurnál hospodaření se zvířaty a vodní produkce) informace o bernardýnech, aniž by přitom zamlčel jejich přeslavnou prehistorii jako pomocníků při záchraně v horách. Rozumí se samo sebou, že je vše využito k tomu, aby to vychvalovalo maso těchto psů na čínském trhu. Tentýž list ale lituje faktu, že je v Číně jen "málo" bernardýnů a rovnou také udal důvod: Jejich cena je příliš vysoká; krom toho je v zahraničí známo, že Číňané jí psí maso; proto nejsou všichni ochotni psi prodávat. Avšak stejné noviny pokračují: "Jsme v jednání s několika zahraničními firmami a doufáme, že importujeme několik psů k účelům chovu, abychom mohli pokrýt naši potřebu."

Od roku 1997 bojuje OIPA proti hrůzám čínské kuchyně, která zahrnuje i stahování psů a koček zaživa. OIPA proto zahájila obnovenou velkou mezinárodní akci na obranu bernardýnů (jejichž export do země, která je zaživa stahuje z kůže, představuje národní ostudu), stejně jako na ochranu všech dalších psů, kteří se chovají k účelům konzumace. Navázali jsme kontakt s tisíci sdružení a aktivních ochránců zvířat všech světadílů, abychom vyvinuli silný mezinárodní tlak a pokusili se konkrétně pomoci bernardýnům a jejich nešťastným společníkům v utrpení. Zároveň se snažíme prolomit zeď mlčení a získat jména švýcarských exportérů, abychom je informovali a zamezili dalším vývozům.

P.S. Podle prezidenta Švýcarského klubu bernardýnů, se kterým jsme se spojili, nebyl ze Švýcarska do Číny vyvezen ani jediný bernardýn. Avšak před dvěma lety vyváželi tyto psy chovatelé z Německa, kteří neměli o osudu psů ani tušení. Zveřejňujeme zde toto stanovisko v zájmu nestrannosti, i když už dne 16.7.98 si čínský list "Orient Daily" stál za tvrzením, že ze Švýcarska se dováželi bernardýni, načež byli zabiti a snězeni. (Odpovídající podklady jsou zájemcům k dispozici).

Zdroj: medicínsko-informační revue Orizzonti


Pro některé lidi je pes nejlepším přítelem, pro některé je nejlepším zdrojem masa. Kruté zacházení se psy, jejich usmrcování a konzumace jsou v Číně a Koreji poměrně rozšířené.
Jak vidno z těchto snímků, vztah mezi člověkem a psem může být opravdu různý. Pro některé lidi je pes nejlepším přítelem, pro některé je nejlepším zdrojem masa. V Číně i Koreji převládá spíše ten druhý postoj....


Převzato z: OHZ (05.02.2004, "Thriller" bernardýnů pokračuje: Dlouhá cesta do Orientu, ze které není návratu)