Význam ženských jmen

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Další zajímavosti, Vydáno dne: 01.01.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004010010

Po kom nebo po čem se jmenujeme?

ADÉLA    "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů"
AGÁTA    "dobrá, laskavá"
ALBÍNA    "bělavá"
ALENA    "světlo, pochodeň"
ALICE    "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů"
ALŽBĚTA    "Bohu zasvěcená"
AMÁLIE    "pracovitá"
ANASTÁZIE    "vzkříšení, zmrtvýchvstání"
ANDĚLA    "posel Boží (nebeský)"
ANDREA    "odvážná, statná"
ANETA    "milostná, milostiplná"
ANEŽKA    "čistá, neposkvrněná, ctnostná"
ANITA    "milostná"
ANNA    "milostná, milostiplná, líbezná, milá"
ARANKA    "zlatá, zlatuška"
ASTRID    "Bohem milovaná, božská jezdkyně"
BABETA   "Bohu zasvěcená'
BARBORA    "(žena) cizinka; brepta, barbarka"
BEATRICE    "přinášející štěstí, oblažující"
BEDŘIŠKA    "mírumilovná vládkyně"
BĚLA    "bílá, čistá"
BLANKA    "bílá, běloskvoucí"
BLAŽENA    "blažená"
BOHDANA    "dar Boží, daná Bohem"
BOHUSLAVA    "Bohu budiž sláva"
BOŽENA    "Bohem obdařená, blahoslavená"
CECILIE    "krátkozraká, slepá"
DAGMAR, DAGMARA    "slavný den"
DANA    "soudkyně"
DANIELA    "Bůh je můj soudce"
DENISA    "bůh vína, božské dítě"
DIANA   "božská"
DOBROMILA    "milující dobro, komu je dobro milé"
DRAHOMÍRA    "komu je drahý mír"
EDITA    "bohatá, šťastná válka (boj)"
ELENA    "světlo, pochodeň"
ELIŠKA    "můj Bůh je přísaha"
EMA    "velká, všeobsáhlá; pečovatelka"
EMANUELA    "Bůh s námi"
ERIKA    "ctihodná, všemocná vládkyně"
ERNA    "čestná bojovnice"
EVA    "životodárná, matka života"
GABRIELA    "Bůh je silný"
GALINA   "klid, mír"
GERTRUDA    "silná v kopí"
GITA    "perla, silná"
HANA    "milostiplná, milostná, líbezná, něžná"
HEDA    "vítězící v boji"
HEDVIKA    "vítězící v boji"
HELENA    "světlo, pochodeň"
HELGA    "svatá, zdravá, šťastná"
ILONA    "pochodeň, světlo"
IRENA    "mírumilovná"
IVA    "Bůh je milostivý"
IVANA    "Bůh je milostivý"
IVETA    "tisový luk; židovka"
IVONA    "tisový luk"
IZABELA    "Bůh je má přísaha"
JANA    "Bůh je milostivý; milostivý dar Boží"
JARMILA    "milující bujnost, sílu; jaro"
JAROSLAVA    "slavná silou, bujností; slavící jaro"
JINDRA    "paní, vládkyně domu"
JIŘINA    "zemědělec, rolník"
JITKA    "židovka, žena z Judeje"
JUDITA    "židovka, žena z Judeje"'
JULIE    "božská; zářící, mladá"
KAMILA    "urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka"
KATEŘINA    "čistá, cudná; mravná"
KLÁRA    "jasná, světlá; slavná"
KRISTÝNA    "křesťanka"
KVĚTOSLAVA    "slavící květy; květinová, kvetoucí'
LADA    "milá, milovaná; ladná"
LADISLAVA    "slavná vláda; ladná"
LENKA, LENA    "pochodeň, světlo"
LEONA    "lvice"
LlANA    "božská"
LIBUŠE    "milá, líbezná, milovaná"
LINDA    "krásná, mírná, jemná; lípa"
LJUBA    "láska"
LUCIE    "světlá, zářící"
MAGDA    "z Magdaly pocházející"
MAGDALENA    "z Magdaly pocházející"
MARCELA    "malý bojovník"
MARIE    "milovaná Bohem"
MARINA    "námořník, plavec; milovaná Bohem"
MARKÉTA    "perla"
MARTA    "pečlivá, paní (domu), hospodyně"
MARTINA    "zasvěcená bohu Martovi; bojovná"
MATYLDA    "silná v boji, mocná bojovnice"
MICHAELA, MICHALA    "kdo je jako Bůh, podobná Bohu"
MILADA    "milá, milovaná; mladá"
MILENA    "milá, milovaná"
MILUŠE    "milá, přívětivá, milovaná"
MIROSLAVA    "mírumilovná; slavná mírem, slavící mír"
MONIKA    "bohyně; rádkyně"
NAĎA    "naděje"
NADĚŽDA    "naděje"
NATÁLIE    "narozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc"
NATAŠA    "dítě vánoc"
NIKOL, NIKOLA   "vítězka nad lidem; vítězství lidu"
NINA    "dítě, panenka"
OLDŘIŠKA    "vládkyně (bohatá) dědičným statkem"
OLGA    "svatá (spásu přinášející); zdravá"
OTÝLIE    "majetek, štěstí"
PAVLA    "skromná"
PETRA    "skála, skálopevná"
REGINA   "královna"
RENATA    "znovuzrozená, obrozená"
RADKA    "radostná, radující se"
ROMANA    "římská; Římanka"
RŮŽENA    "růže, růžová"
SANDRA    "ochránkyně mužů"
SÁRA    "kněžna, vznešená"
SILVIE, SYLVIE    "lesní žínka"
SIMONA    "slyšící, naslouchající"
SOŇA    "moudrá, moudrost"
STANISLAVA    "upevni slávu; staniž se slavnou"
SVATAVA    "svatá; silná"
SVĚTLA, SVĚTLANA    "světlá"
ŠÁRKA    "horský hřbet, návrší"
ŠTĚPÁNKA    "ověnčená; věncem korunovaná; vítězka"
TAŤÁNA    "ze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat"
TEREZA    "záštita, ochrana"
URŠULA    "malá medvědice"
VÁCLAVA    "více slavná"
VENDULA    "více slavná"
VĚRA    "víra"
VERONIKA    "nositelka (přinášející) vítězství"
VILMA    "helmicí (ochranou) je má vůle (přání)"
VIOLA    "fialka"
VLADIMÍRA    "vládkyně míru, světa"
VLASTA    "vlast; vláda"
XENIE    "pohostinná, milující hosty"
ZDEŇKA, ZDENKA    "zde slavná"
ZLATA   "zlatá"
ZUZANA    "lilie"
ŽANETA    "Bůh je milostivý"
ŽOFIE    "moudrost"


Zdroje:
- OSUD.cz (Mužská jména)
- LIBRI (Po kom se jmenujeme: Encyklopedie křestních jmen)
- Česká křesťanská akademie (význam vlastních jmen)
- DušeCZ.com (2004, Význam jmen se svátkem)
- Křestní jména (Význam křestních jmen)