Význam mužských jmen

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Další zajímavosti, Vydáno dne: 01.01.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004010009

Po kom nebo po čem se jmenujeme?

ADAM  "člověk pozemšťan; z červené hlíny"
ADOLF   "ušlechtilý vlk"
ALBERT    "vznešený, urozený"
ALEXANDR    "obránce mužů"
ALFRED    "moudrý rádce"
ALOIS    "slavný bojovník; moudrý"
ÁMOS    "přinesený Bohem"
ANTONÍN    "přední, čelní, vynikající"
ARNOŠT    "čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj"
BEDŘICH    "mírumilovný vladař"
BOHDAN    "dar Boží, daný Bohem"
BOHUMIL    "milý Bohu, bohumilý"
BOHUSLAV    "budiž Bohu sláva"
BOLESLAV    "veliký, slavný, mocný"
BORIS    "bojuj za mír, podněcuj svět"
BŘETISLAV    "slavný bojovným rykem"
CTIBOR    "čestně bojující"
CTIRAD    "čestný, kdo má rád čest"
CYRIL    "slunce; Pán, Pánův"
DANIEL    "Bůh je můj soudce"
DAVID    "miláček; náčelník"
DRAHOMÍR    "komu je drahý mír"
DUŠAN    "ten, kdo má duši"
EDUARD    "mocný strážce, ochránce"
EMANUEL    "Bůh s námi"
EMIL    "horlivý, pracovitý"
EVŽEN    "blahorodý, urozený"
FEDOR    "Bohem darovaný, daný"
FELIX    "štěstí, šťastný"
FERDINAND    "odvaha k míru"
FILIP    "milovník koní, francouzek"
FRANTIŠEK   od sv. F. z Assisi "Francesco, francouz"
GABRIEL    "Bůh je moje síla"
GUSTAV    "opora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)"
HELMUT    "zdravý duch, mysl"
HUBERT    "duchaplný, jasného ducha"
HUGO    "duch, mysl; duchaplný"
HYNEK   "vládce domu"
IGOR    "hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)"
IVAN    "Bůh je milostivý"
IVO    "Bůh je milostivý"
JÁCHYM    "Bohem vyvýšen, vztyčen"
JAKUB    "ten' kdo se drží za patu; druhorozený"
JAN    "Bůh je milostivý; milostivý dar Boží"
JAROMÍR    "slavící jaro; usměrňující sílu, prudkost"
JAROSLAV    "slavící jaro; slavný silou, bujností"
JINDŘICH    "pán, vládce domu, Otčiny"
JIŘÍ    "zemědělec, rolník"
JOSEF    "on (Bůh) přidá; přidávající"
KAMIL    "urozený, mladý; obětní služebník; chrámový sluha"
KAREL    "král; (svobodný) muž, chlap"
KLEMENT    "vlídný, milostivý, laskavý, mírný"
KRISTIÁN    "křesťan, Kristu zasvěcený"
KRYŠTOF    "nositel Krista, kristonoš"
KVĚTOSLAV    "slavící květy; květinový kvetoucí"
LADISLAV    "slavný vládou, ladností; ladný
LEO, LEOŠ    "lev"
LIBOR    "libý, líbezný"
LUBOMÍR    "mírumilovný; milující mír"
LUBOŠ    "mírumilovný"
LUDĚK    "slavný válečník; proslavený v boji"
LUDVÍK    "slavný bojovník; proslavený v boji"
LUKÁŠ    "Lukánec, pocházející z Lukánie"
MARCEL    "malý bojovník"
MAREK    "bojovník; zasvěcený bohu Martovi"
MARIN    "žijící na moři, námořník, plavec"
MARTIN    "bojovný, zasvěcený bohu Martovi"
MATĚJ    "dar Boží"
MATOUŠ    "dar Boží"
MAX    "největší; velkého vzrůstu; významný"
MICHAEL, MICHAL    "kdo je jako Bůh, podobný Bohu"
MIKULÁŠ    "vítězný v lidu; vítězství lidu"
MILAN    "milý, milovaný, přívětivý"
MILOSLAV    "slavný milostí; milý, klidný"
MILOŠ    "milý, přívětivý, milovaný"
MIREK    "mírný, mírumilovný"
MIROSLAV    "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný"
MOJMÍR    "buď můj mír"
NIKOLA    "vítěz nad lidem"
NORBERT    "na severu; slavný, zářící
OLDŘICH    "vládce (bohatý), dědičný statkem"
OLIVER    "pěstitel oliv; pozůstatek předků"
ONDŘEJ    "mužný, statný, odvážný"
OSKAR    "Boží kopí; oštěp Boží"
OTA, OTO    "štěstí, majetek"
OTAKAR, OTOKAR    "majetek střežící (hlídající)"
PATRIK    "patricijsky urozený, šlechtický; mající Otce"
PAVEL    "skromný; malý, nepatrný"
PETR    "skalák; skálopevný"
PROKOP    "cestu razící; průkopník; prospívající"
PŘEMYSL    "kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli"
PŘIBYSLAV    "ten, komu přibylo slávy"
RADEK    "radostný, radující se"
RADIM    "ten, kdo má rád mír; radostný"
RADOVAN    "radost přinášející, radující se"
RENÉ    "znovuzrozený, obrozený"
RICHARD    "mocný, silný vládce"
ROBERT    "slávou ozářený; skvělé pověsti"
ROMAN    "římský; Říman"
ROSTISLAV    "ten, kdo roste; rozmnožuje slávu"
RUDOLF    "slavný vlk"
SILVESTR    "lesní, z lesa"
STANISLAV    "upevni slávu; staniž se slavným; pevnost"
SVATOPLUK    "svatý; silný v dobru"
ŠIMON    "slyšící, naslouchající"
ŠTĚPÁN    "ověnčený věncem, korunovaný; vítěz"
TADEÁŠ    "chvála (Boha); odvážný"
TEODOR    "Boží dar; Bohem darovaný"
TOBIÁŠ    "Bůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh"
TOMÁŠ    "dvojče, blíženec"
VÁCLAV    "více slavný"
VALDEMAR    "slavný, mocný vládce"
VASIL    "královský"
VIKTOR    "vítěz"
VILÉM    "helmicí (ochranou) je má vůle"
VIT    "živoucí, veselý; rád"
VÍTĚZSLAV    "slavící vítězství, slavný vítěz"
VLADIMÍR    "vládce míru (světa); velký vládce"
VLADISLAV    "slavný vládou, slavící vládu"
VLASTIMIL    "milý vlasti, milující vlast"
VOJTĚCH    "útěcha vojska (těšitel voje)"
XAVER    "zářící, skvoucí; nový dům"
ZBYNĚK    "posilující hněv; ten, komu zbývá hněv"
ZDENĚK    "zde slavný; vytvořil slávu"
ZIKMUND    "vítězná ochrana; ochránce vítězství"


Převzato z:
- OSUD.cz (Mužská jména)
- LIBRI (Po kom se jmenujeme: Encyklopedie křestních jmen)
- Česká křesťanská akademie (význam vlastních jmen)
- DušeCZ.com (2004, Význam jmen se svátkem)
- Křestní jména (Význam křestních jmen)