Kvůli změnám klimatu vyhynou miliony druhů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 10.01.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004010006

V důsledku klimatických změn zanikne do roku 2050 až milion živočišných a rostlinných druhů. Mezinárodní tým vědců pod vedením profesora Chrise Thomase z Astburyho centra pro strukturní molekulární biologii (Astbury Centre for Structural Molecular Biology, ACSMB) provedl počítačovou simulaci vývoje životního prostředí do roku 2050 v pěti biologicky bohatých částech zeměkoule - v Evropě, Brazílii, Mexiku, Austrálii a Jihoafrické republice. Pozornost badatelů se soustředila na 1103 druhů zvířat a rostlin. Informace o dvouletém výzkumu byly publikovány v časopise Nature.

Simulace vycházela ze spíše optimistických prognóz klimatického vývoje. Autoři zohlednili tři různé scénáře. První počítal s oteplením o 1,8 stupně Celsia, druhý s oteplením do 2 stupňů Celsia a třetí s oteplením o více než 2 stupně. Do výpočtů byla zahrnuta také stoupající koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Simulace naznačila, že v prvním případě by zaniklo 9 až 31 procent sledovaných druhů (velká část dalších se přesunula do chladnějších lokalit). Ve druhém případě by vyhynulo 15 až 37 procent a ve třetím 39 až 48 procent druhů. Posledně uvedená varianta je nejvíce pravděpodobná. V přepočtu na současných 14 milionů zvířecích a rostlinných druhů, které podle odhadů obývají planetu Zemi, to znamená ohrožení až pro 7 milionů životních forem.

Z analýzy dále vyplynulo, že větší naději na přežití budou mít druhy žijící v horách, protože se budou moci přesunout do vyšších nadmořských výšek, zatímco druhy obývající nížiny mají před sebou mnohem chmurnější vyhlídky vzhledem ke skutečnosti, že od vyšších oblastí je často dělí vzdálenost tisíců kilometrů.

Konkrétní údaje se v jednotlivých regionech lišily. Například v AUstrálii s největší pravděpodobností vyhyne 21 druhů motýlů ze současných 24 druhů. Na jihu Afriky lze očekávat pokles počtu zvířecích druhů až o 60 procent. Nezanedbatelný podíl na tom má i rozsáhlé odlesňování. Na brazilských savanách bude ukončena existence 70 ze 163 druhů stromů. V Evropě zmizí 11 až 17 procent rostlinných druhů.

Vědce výsledky studie šokovaly. Profesor Thomas je označil za děsivé. Nejhorší na celé věci je, že katastrofě už nelze zabránit. Globální oteplování je nezvratné. I kdyby lidstvo okamžitě přestalo produkovat skleníkové plyny, vyhyne přinejmenším každý desátý druh.


Zdroje:
- Nature (01/2004, Feeling the heat: Climate change and biodiversity loss)
- iDNES (08.01.2004, Možná až milion druhů nepřežije oteplování)
- Britské listy (09.01.2004, Nadcházející ekologická katastrofa)
- Guardian (08.01.2004, An unnatural disaster)
- Guardian (08.01.2004, An unnatural disaster)
- ACSMB (Astbury Centre for Structural Molecular Biology)