Mumifikovaný les v Michiganu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Dávné katastrofy, Vydáno dne: 30.01.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004010003

Vědci z Michiganské technologické univerzity a Harvardovy univerzity objevili nedaleko jezera na Michiganském horním poloostrově 10 tisíc let starý smrkový les. Stromy se zachovaly ve vertikální pozici a téměř neporušené. Jasně patrné jsou i drobné detaily - kůra, mech, šišky a malé větvičky. Před dávnými časy pohřbila celou oblast mohutná vrstva jemného písku. Na ploše o rozloze 2,5 hektaru se badatelům podařilo odkrýt 210 kmenů o průměru 5 až 50 centimetrů. Nejvyšší strom měřil přes 9 metrů. Nejstarší byl starý 145 let. Nález je považován za důkaz prudkých klimatických změn, které ukončily poslední dobu ledovou. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Journal of Ecology 21. února 2000.

Mumifikovaný les objevený na Michiganském horním poloostrově je důkazem prudkých klimatických změn před 10 tisíci lety. "Stromy to zalilo rychle, ale šetrně, protože se zachovaly i ty nejtenčí mladé křehké větvičky," řekl profesor geologie Theodor Bornhorst.

"Už dříve byla ve stejné oblasti nalezena fosilizovaná vegetace. Celý zachovalý les s kompletním ekologickým systémem nám ale dává jedinečnou příležitost prozkoumat, jak v dávných dobách probíhaly prudké změny klimatu," doplnil jej vedoucí výzkumného týmu Dr. Kurt Pregitzer z michiganské lesnické fakulty.

K objevu došlo čirou náhodou, když profesor Bornhorst neúmyslně vyslechl rozhovor několika zaměstnanců místní pískovny. Upoutala ho zmínka o zasypaných stromech. Vědci nejdříve museli celé naleziště, kam se dostala voda, zachránit před zničením. Za pomoci svých studentů vybudovali hráze a za neustálého odčerpávání vody odkryli více než 2 stovky stromů. Po několika dnech práce se hráze začaly protrhávat a odkrytý prostor znovu zaplavila voda. Zkázu završili dělníci, kteří obnovili těžbu písku.

Vědci stačili získat průřezy 140 stromů. "Pokud zkoumáte letokruhy, poznáte, jaké v dané oblasti panovalo mikroklima, které je pro růst rozhodující," vysvětlil profesor Bornhorst. Analýza letokruhů prokázala, že stromy rostly zpočátku pomalým tempem srovnatelným s růstem současných stromů ve stejné zeměpisné šířce. V té době před asi 10 tisíci lety se klima pozvolna oteplovalo. Končila doba ledová.

Oteplilo se tak rychle, že stromy nestačily na změnu jakkoli zareagovat. "Vypadalo to stejně jako typický les živých smrků, na které byste mohli narazit poblíž Hudsonova zálivu, kde se hranice stromů posunuje k severu. Domníváme se, že jehličnaté stromy, které vyrostly na tomto místě, byly prvními stromy, které se uchytily na sedimentech vytvořených ustupujícím ledovcem," konstatoval Dr. Pregitzer. Čelo pevninského ledovce se pravděpodobně nacházelo jen 5 nebo 10 mil od místa nálezu. Letokruhy kupodivu neukazují, že by před smrtí došlo k nějakému teplotnímu posunu. Roční přírustek dřeva zůstával nezměněn. To lze vysvětlil jediným způsobem: Katastrofa přišla znenadání. Oteplení bylo natolik prudké, že na to stromy nestačily zareagovat. Po náhlém oteplení zaplavila celou oblast voda. Stromy zahynuly. Při takových podmínkách by dřevo samozřejmě ztrouchnivělo. Jenomže teplotní vzestup odstartoval další záplavovou vlnu a ta s sebou strhla i jemný písek vymletý ustupujícím ledovcem. Smrkový porost zůstal na dluhé věky pohřben pod nánosem písku.

"Jestliže se přírodní podmínky v dávných dobách změnily tak náhle, kdo může říci, co nás čeká dnes?" položil si sugestivní otázku Kurt Pregitzer. "Kdybyste viděli ty stromy, jak tam stojí, asi byste si řekli: 'a sakra'," pokýval hlavou Bornhorst. Nelze pochybovat o tom, že podnebí na planetě Zemi se v současné době mění. Následky mohou být zničující. Mumifikovaný michiganský les je především varováním. Varováním pro nás pro všechny.


Zpracováno podle:
- Magazín 2000 záhad (č. 02/2002, Mumifikovaný les v Michiganu)
- MichiganTech University Communications (21.02.2000, Researchers Study 10.000-Year-old...)
- ABC online (23.02.2000, Ice age forest discovered)


Další zdroje:
- Michigan State University (Glacial Lakes Chippewa and Stanley)