Pět Tibeťanů - čtvrté cvičení

Autor: Nespecifikováno, Rubrika: Pět Tibeťanů, Vydáno dne: 31.12.2003

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2003120005

Další cvičení.

Pět Tibeťanů - čtvrté cvičení Držte tělo zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem.

Sedněte si na zem s nohama dopředu, chodidla asi 30cm od sebe. Držte tělo zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně. S výdechem ji přitáhněte k hrudi. S nádechem se zvolna zaklánějte.

Současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka musí být kolmo k zemi.

Opět myslete na podsazení páteře a nevystrkování bříška. Na okamžik napněte všechny svaly.

Nakonec se s výdechem vraťte do výchozí pozice, uvolněte svaly a na moment si odpočiňte než cvik provedete znovu.


Zdroj: Peter Kelder - Pět Tibeťanů

KNIHA:   Peter Kelder - Pět Tibeťanů  Peter Kelder - Pět Tibeťanů