Před 70 tisíci lety lidstvo málem vyhynulo

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Dávné katastrofy, Vydáno dne: 13.06.2003

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2003060002

Lidstvo před 70 tisíci lety téměř vyhynulo. V té době žili na Zemi pouze 2 tisíce lidí. Toto zjištění objasňuje fakt, že současní zástupci druhu Homo sapiens sapiens mají velice podobnou genetickou strukturu. Na rozdíl od našich nejbližších příbuzných - šimpanzů - mají všichni lidé téměř totožnou DNA. Malá skupina šimpanzů je geneticky rozrůzněnější než všech šest miliard lidí, kteří v současné době obývají tuto planetu. Vědci z americké Stanfordovy univerzity a Ruské akademie věd podrobili analýze celkem 337 typů lidské DNA z 52 zemí světa. O závěrech rozsáhlého genetického výzkumu informoval časopis American Journal of Human Genetics.

Vědci se už dříve snažili nalézt odpověď na otázku, jak je možné, že genetické rozdíly mezi lidmi jsou vzhledem k délce vývoje neúměrně malé. Od šimpanzů se lidský druh oddělil přibližně před 5 až 6 miliony lety. Nejstarší pokolení žilo pravděpodobně v subsaharské Africe v údolí Konga a v Botswaně. Odtud se po kritické fázi svého vývoje před 70 tisíc lety rozšířili do celého světa.

Vědci spekulují o tom, zda naše prapředky vyhubila přírodní katastrofa, nemoc, zvířecí predátor, bratrovražedný boj nebo nějaká jiná příčina.


Zpracováno podle:
- Britské listy (11.06.2003, Lidstvo málem vyhynulo)
- BBC News (13.06.2003, When humans faced extinction)
- Novinky (13.06.2003, Lidský druh byl kdysi málem na vymření)