Zvířata zneužívaná armádou USA

Autor: Převzato (Svoboda zvířat), Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 31.01.2003

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2003010001

Ve válkách umírá kromě lidí také mnoho zvířat. Jsou používána nejen jako cenní váleční spojenci při militantních akcích, ale také jako nevinná pokusná zvířata pro zkoušení smrtelných zbraní hromadného ničení. Po válce v Iráku se toto téma stalo znovu aktuálním.

Námořnictvo americké armády využívá defíny například při lokalizaci a odstraňování min. Používání delfínů námořnictvem americké armády k odminování v iráckém přístavu Umm Qasr je známé. Jsou ale jen jedním z mnoha využívaných druhů. Lvoun hřivnatý se používá k průzkumu pod hladinou, psi pomáhají hledat zbraně a výbušniny. Do války v Iráku byly z Maroka dovezeni opice, vycvičené k odminování země. Zvířecí vojáci jsou nuceni obětovat své životy kvůli šílenství lidí.

Zvířata ale neumírají jen na bojištích. Tisíce z nich ztrácí své životy po mučení v laboratořích, kde jsou na nich zkoušeny zbraně, plyn a nové smrtící prostředky. Například pro zkoušení účinků laseru byly v laboratoři ve státě Ohio opicím a králíkům ozařovány oči, dokud jejich oční koule neexplodovaly...

Jen v Americe je každým rokem zabito při testování pro válečné účely 320.000 zvířat. Toto mučení zvířat nemůže být ničím ospravedlněno – nejen, že se jeho cíle používají k zabíjení lidí, ale navíc výsledky získané při pokusech nemohou být přeneseny na člověka. To dokazují veteráni z předchozích válek: po návratu do svých vlastí se jim začala velmi zhoršovat paměť, měli problémy s kůží a další nemoci. 65% dětí těchto mužů se narodilo znetvořeno. Vojáci ve válce používali chemické detoxikační prostředky proti vdechování nervového plynu. Účinky těchto prostředků byly zkoušeny na zvířatech.

Zvířata se mohou stát také nepřímými oběťmi vojenských technologií. Nedávno získalo americké námořnictvo od vlády povolení k používání nového sonaru s větší intenzitou, pro identifikování nepřítele. Je rozšířen v 75% oceánů a ve vzdálenosti 480 km dosahuje intenzity zvuku 140 dB. Je známé, že tak může rušit komunikaci velkých kytovců. Používání navigace s nižší a střední frekvencí má nejspíš souvislost s umíráním mořských savců.

Pracovní skupina pro ochranu mořských savců (ASMS) vydala petici za zastavení zvyšování intenzity mořských radarů.


Zdroje:
- Svoboda zvířat (2003, Používání zvířat ve válkách)
- Český rozhlas (31.03.2003, Delfíni jako ženisté)
- 21. století (8/2003, Delfín jako zbraň)
- BBC News (27.03.2003, Dolphins clear mines the natural way)
- www.lode.cz (Delfíni ve službách americké armády jsou hýčkáni)