Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 28. 05. 2018, svátek má Vilém citát pro dnešní den: Blažený ten, kdo stojí na počátku.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Klimatické jevy, vzorce proměnlivosti klimatu

Klimatické jevy a anomálie, atmosférická a oceánská cirkulace.

El Niño - Jižní oscilace (ENSO), Severoatlantická oscilace (NAO), Pacifická dekádová oscilace (PDO), Arktická oscilace (AO), Antarktická oscilace (AAO).

Články o klimatických anomáliích Šipka     Články o oceánské cirkulaci Šipka


Anomálie povrchové teploty moře v rovníkovém Pacifiku
Anomálie povrchové teploty moře v rovníkovém Pacifiku.
Zdroj: NOAA/PMEL
ENSO: La Niña / SOI: +1,5 (3/2018)   info    index

Ve střední a východní rovníkové části Tichého oceánu jsou teploty podprůměrné. Probíhá klimatický jev La Niña. Přechod k normálním podmínkám se očekává s pravděpodobností 55 procent během března až května.

Teplé (El Niño) a studené (La Niña) fáze ENSO (El Niño Jižní oscilace) od roku 1950 do současnosti

El Niño - Jižní oscilace

Nejvýznamnější zdroj meziroční proměnlivosti počasí a klimatu. Jev vyvolaný interakcí mezi atmosférou a Tichým oceánem. Má globální význam. Cykly jsou dlouhé 3 až 7 roků a jednotlivé fáze trvají 9 měsíců až 2 roky. V důsledku globálního oteplování se očekává zesilování epizod El Niño a zkracování cyklu na 2 až 5 let.

El Niño
 • růst tlaku nad Indickým oceánem, Indonésií a Austrálií
 • pokles tlaku nad Tahiti, středním a východním Pacifikem
 • oslabování pasátů v jižním Pacifiku
 • oslabení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky (Peruánský nebo též Humboldtův proud)
 • teplá voda se šíří ze západního Pacifiku a Indického oceánu do východního Pacifiku
 • teplý vlhký vzduch proudí blízko Peru, v Jižní Americe více prší
 • málo srážek v Austrálii a západním Pacifiku
La Niña
 • zesílení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky
 • abnormálně studený oceán ve východním rovníkovém Pacifiku
 • zesílení pasátů
 • sucho v části Jižní Ameriky (Peru, Chile) a vyšší srážky v severní Brazílii
 • silnější srážky na středozápadě USA a vyšší výskyt hurikánů v Atlantiku
 • silnější srážky v Malajsii, Indonésii a na Filipínách

Index jižní oscilace (SOI)

Vychází ze zákonitostí klimatického systému definovaných G.T. Walkerem a E.W. Blissem v 30. letech 20. století. SOI je daný rozdílem přízemního tlaku vzduchu mezi Tahiti (Jižní Pacifik) a Darwinem v Austrálii (Indický oceán).


Index jižní oscilace

Měsíční průměry Indexu jižní oscilace (SOI) od roku 1951. SOI podle NOAA nad +1,0 signalizuje epizody La Niña (studené fáze), SOI pod -1,0 signalizuje epizody El Niño (teplá fáze). Hodnoty mezi +1,0 a -1,0 ukazují na neutrální podmínky.

Zdroj: https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/indicators/soi/ (NOAA)


Index jižní oscilace, anomálie tlaku při hladině moře v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření

Pětiměsíční klouzavý průměr Indexu jižní oscilace (SOI), anomálie tlaku při hladině moře (SLP v hPA) v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření (OLR) na území 5°S – 5°J, 160°V – 160°Z. Odchylky v prvních dvou grafech jsou vztaženy vůči průměru za období let 1951-1980. Ve třetím grafu je průměr za období let 1979-1995.

Zdroj: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/bulletin_tmp/figt1.shtml


Teplotní anomálie povrchové teploty Tichého oceánu v posledních 12 týdnech

Animace: Teplotní anomálie povrchové teploty Tichého oceánu (tropická část) v týdenních průměrech v posledních dvanácti týdnech.

Povrchová teplota Tichého oceánu v týdenních průměrech v posledních 12 týdnech

Zdroj: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstanim.shtml

-> El Niño Theme Page (NOAA/PMEL)
-> Nejnovější El Nino/La Nina data - snímky (NASA/JPL)
-> Index jižní oscilace - tříměsíční klouzavý průměr - tabulka (NOAA/NCEP/CPC)
-> Oceanic Nino Index (ONI) - tabulka (NOAA/NCEP/CPC)


Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO)

Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO) je vzorec proměnlivosti klimatu v prostoru Tichého oceánu. Teplé a studené fáze se střídají s přibližnou periodou 20 až 30 let. V teplé fázi je západní Pacifik chladnější, východní část teplejší, v záporné fázi je tomu naopak. PDO může v teplé fázi zvyšovat četnost El Niño epizod, v chladné fázi mohou vznikat častěji epizody La Niña. Chladné režimy byly v letech 1890 až 1924 a 1947 až 1976. Poslední teplá fáze byla výjimečná výskytem mimořádně silného jevu El Niño v letech 1997-98. Současný chladný režim začal někdy kolem roku 1999.


Pacifická dekádová oscilace

Pacifická dekádová oscilace

Pacifická dekádová oscilace (Earth & Space Research, ESR).

Zdroj: https://www.esr.org/data-products/monthly-pdo-index/

-> Pacifická dekádová oscilace (JISAO)
-> Pacifická dekádová oscilace - textový formát (JISAO)
-> NOAA (graf)
-> Tokyo Climate CenterSeveroatlantická oscilace (NAO)

Klimatický jev objevený v roce 1920. Má přibližně sedmiletou periodu a projevuje se v severní části Atlantského oceánu (souvisí se změnami mezi islandskou níží a azorskou výší). Souvisí s Arktickou oscilací (AO) a je charakterizován cyklickými změnami tlaku vzduchu a posuny v drahách cyklón v Severním Atlantiku. Ovlivňuje rychlost a směr vzdušného proudění. Má vliv také na teploty a rozložení srážek i jejich úhrny. Má bezprostřední dopad na počasí v Evropě, ve Středomoří a v centrální Asii. Cyklus prochází změnami od 80. let minulého století v důsledku globálního oteplování a celkových klimatických změn.

Kladná fáze NAO
 • islandská tlaková níže je hlubší než obvykle, nad Azorskými ostrovy je tlak vzduchu ve srovnání s normálem vyšší
 • větší rozdíl tlaků způsobuje silnější západní vítr, trasy cyklón se posouvají severním směrem
 • způsobuje teplejší a vlhčí zimy v Evropě a studenější a sušší v Kanadě a Grónsku
 • mírné a vlhčí zimy na východě USA
Záporná fáze NAO
 • slabá islandská níže i azorská výše
 • menší tlakový gradient způsobuje slabší západní vítr
 • cyklóny putují jižněji
 • přináší vlhký vzduch do Středomoří a studený do severní Evropy
 • na východním pobřeží USA více sněží
 • v Grónsku jsou mírnější zimy
NAO index - standardizovaný rozdíl přízemního tlaku mezi Gibraltarem a Reykjavíkem.


Severoatlantická oscilace (NAO)Tříměsíční klouzavý průměr indexu severoatlantické oscilace

VLEVO: Severoatlantická oscilace (NAO). První graf: Denní NAO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

VPRAVO: Tříměsíční klouzavý průměr indexu severoatlantické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml (NOAA)

-> Měsíční průměry indexu severoatlantické oscilace (textový formát)


Arktická oscilace (AO)

Klimatický jev na severní polokouli spojený se změnami klimatu mezi polárními oblastmi a středními zeměpisnými šířkami, zastřešuje Severoatlantickou oscilaci a některé další cirkulační módy severní polokoule.

Počasí na severní polokouli v zimě 2009/2010 a na jaře 2010 výrazně ovlivnil mimořádně silný výkyv AO. Extrémní záporná fáze trvala od prosince 2009 do února 2010 a v záporných hodnotách zůstal index arktické oscilace i v dalších měsících.

kladná fáze
 • nižší tlak v polárních oblastech
 • vyšší tlak ve středních zeměpisných šířkách
 • dráhy oceánských bouří probíhají severněji
 • teplejší počasí ve Velké Británii a ve Skandinávii
 • sušší podmínky v Španělsku a na Blízkém východě
 • silnější pasáty
záporná fáze
 • vyšší tlak na pólech a nižší ve středních zeměpisných šířkách
 • teplejší počasí v Kanadě a Grónsku
 • studené počasí ve Velké Británii, v části západní a severní Evropy a na Sibiři
 • vlhčí podmínky ve Středomoří
 • slabší pasáty

Index arktické oscilace (AO)Tříměsíční klouzavý průměr indexu arktické oscilace

VLEVO: Index arktické oscilace (AO). Denní AO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

VPRAVO: Tříměsíční klouzavý průměr indexu arktické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.shtml (NOAA)

-> Měsíční průměry indexu arktické oscilace (textový formát)


Antarktická oscilace (AAO)

Dominantní cirkulační mód jižní polokoule na jih od 20. rovnoběžky, je znám i pod názvem cirkumpolární mód proměnlivosti jižní polokoule (Southern Hemisphere Annular Mode, SHAM). Je obdobou Arktické oscilace na severní polokouli. Střídání kladné a záporné fáze AAO se projevuje rozdíly tlaku vzduchu ve vyšších zeměpisných šířkách nad Antarktidou a oblastmi přibližně na 40. až 50. rovnoběžce => Antarktický oscilační index (AOI).


Index antarktické oscilace (AAO)Index antarktické oscilace (AAO)

VLEVO: Denní AAO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

VPRAVO: Tříměsíční klouzavý průměr indexu antarktické oscilace od roku 1979. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/aao.shtml (NOAA)

-> Měsíční průměry indexu antarktické oscilace (textový formát)


ODKAZY:

-> Madden-Julianova oscilace (NOAA/NCEP/CPC)
-> Pacificko-Severoamerický mód (NOAA/NCEP/CPC)


Články o klimatických anomáliích Šipka     Články o oceánské cirkulaci Šipka  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3569x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 21.03.2018 - 2048x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 2002x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1431x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1344x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


» 08.03.2018 - 1291x
V Antarktidě bylo dosaženo letošní minimum rozlohy mořského ledu (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017