Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 20. 02. 2017, svátek má Oldřich citát pro dnešní den: Když se objeví slunce, zmizí hvězdy.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Klimatické jevy, vzorce proměnlivosti klimatu

Klimatické jevy a anomálie, atmosférická a oceánská cirkulace.

El Niño - Jižní oscilace (ENSO), Severoatlantická oscilace (NAO), Pacifická dekádová oscilace (PDO), Arktická oscilace (AO), Antarktická oscilace (AAO).

Články o klimatických anomáliích Šipka     Články o oceánské cirkulaci Šipka


Anomálie povrchové teploty moře v rovníkovém Pacifiku
Anomálie povrchové teploty moře v rovníkovém Pacifiku.
Zdroj: NOAA/PMEL
ENSO: La Niña / SOI: +0,3 (12/2016)   info    index

Ve střední a východní rovníkové části Tichého oceánu jsou teploty podprůměrné. Konec jevu La Niña se očekává do konce února 2017. Normální podmínky by pak měly vydržet přinejmenším do poloviny roku.

Teplé (El Niño) a studené (La Niña) fáze ENSO (El Niño Jižní oscilace) od roku 1950 do současnosti

El Niño - Jižní oscilace

Nejvýznamnější zdroj meziroční proměnlivosti počasí a klimatu. Jev vyvolaný interakcí mezi atmosférou a Tichým oceánem. Má globální význam. Cykly jsou dlouhé 3 až 7 roků a jednotlivé fáze trvají 9 měsíců až 2 roky. V důsledku globálního oteplování se očekává zesilování epizod El Niño a zkracování cyklu na 2 až 5 let.

El Niño
 • růst tlaku nad Indickým oceánem, Indonésií a Austrálií
 • pokles tlaku nad Tahiti, středním a východním Pacifikem
 • oslabování pasátů v jižním Pacifiku
 • oslabení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky (Peruánský nebo též Humboldtův proud)
 • teplá voda se šíří ze západního Pacifiku a Indického oceánu do východního Pacifiku
 • teplý vlhký vzduch proudí blízko Peru, v Jižní Americe více prší
 • málo srážek v Austrálii a západním Pacifiku
La Niña
 • zesílení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky
 • abnormálně studený oceán ve východním rovníkovém Pacifiku
 • zesílení pasátů
 • sucho v části Jižní Ameriky (Peru, Chile) a vyšší srážky v severní Brazílii
 • silnější srážky na středozápadě USA a vyšší výskyt hurikánů v Atlantiku
 • silnější srážky v Malajsii, Indonésii a na Filipínách

Index jižní oscilace (SOI)

Vychází ze zákonitostí klimatického systému definovaných G.T. Walkerem a E.W. Blissem v 30. letech 20. století. SOI je daný rozdílem přízemního tlaku vzduchu mezi Tahiti (Jižní Pacifik) a Darwinem v Austrálii (Indický oceán).


Index jižní oscilace

Měsíční průměry Indexu jižní oscilace (SOI) od roku 1951. SOI podle NOAA nad +1,0 signalizuje epizody La Niña (studené fáze), SOI pod -1,0 signalizuje epizody El Niño (teplá fáze). Hodnoty mezi +1,0 a -1,0 ukazují na neutrální podmínky.

Zdroj: https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/indicators/soi/ (NOAA)


Index jižní oscilace, anomálie tlaku při hladině moře v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření

Pětiměsíční klouzavý průměr Indexu jižní oscilace (SOI), anomálie tlaku při hladině moře (SLP v hPA) v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření (OLR) na území 5°S – 5°J, 160°V – 160°Z. Odchylky v prvních dvou grafech jsou vztaženy vůči průměru za období let 1951-1980. Ve třetím grafu je průměr za období let 1979-1995.

Zdroj: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/bulletin_tmp/figt1.shtml


Teplotní anomálie povrchové teploty Tichého oceánu v posledních 12 týdnech

Animace: Teplotní anomálie povrchové teploty Tichého oceánu (tropická část) v týdenních průměrech v posledních dvanácti týdnech.

Povrchová teplota Tichého oceánu v týdenních průměrech v posledních 12 týdnech

Zdroj: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstanim.shtml

-> El Niño Theme Page (NOAA/PMEL)
-> Nejnovější El Nino/La Nina data - snímky (NASA/JPL)
-> Index jižní oscilace - tříměsíční klouzavý průměr - tabulka (NOAA/NCEP/CPC)
-> Oceanic Nino Index (ONI) - tabulka (NOAA/NCEP/CPC)


Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO)

Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO) je vzorec proměnlivosti klimatu v prostoru Tichého oceánu. Teplé a studené fáze se střídají s přibližnou periodou 20 až 30 let. V teplé fázi je západní Pacifik chladnější, východní část teplejší, v záporné fázi je tomu naopak. PDO může v teplé fázi zvyšovat četnost El Niño epizod, v chladné fázi mohou vznikat častěji epizody La Niña. Chladné režimy byly v letech 1890 až 1924 a 1947 až 1976. Poslední teplá fáze byla výjimečná výskytem mimořádně silného jevu El Niño v letech 1997-98. Současný chladný režim začal někdy kolem roku 1999.


Pacifická dekádová oscilace

Pacifická dekádová oscilace (Earth & Space Research, ESR).

Zdroj: http://www.esr.org/pdo_index.html

-> Pacifická dekádová oscilace (JISAO)
-> Pacifická dekádová oscilace - textový formát (JISAO)
-> NOAA (graf)
-> Tokyo Climate CenterSeveroatlantická oscilace (NAO)

Klimatický jev objevený v roce 1920. Má přibližně sedmiletou periodu a projevuje se v severní části Atlantského oceánu (souvisí se změnami mezi islandskou níží a azorskou výší). Souvisí s Arktickou oscilací (AO) a je charakterizován cyklickými změnami tlaku vzduchu a posuny v drahách cyklón v Severním Atlantiku. Ovlivňuje rychlost a směr vzdušného proudění. Má vliv také na teploty a rozložení srážek i jejich úhrny. Má bezprostřední dopad na počasí v Evropě, ve Středomoří a v centrální Asii. Cyklus prochází změnami od 80. let minulého století v důsledku globálního oteplování a celkových klimatických změn.

Kladná fáze NAO
 • islandská tlaková níže je hlubší než obvykle, nad Azorskými ostrovy je tlak vzduchu ve srovnání s normálem vyšší
 • větší rozdíl tlaků způsobuje silnější západní vítr, trasy cyklón se posouvají severním směrem
 • způsobuje teplejší a vlhčí zimy v Evropě a studenější a sušší v Kanadě a Grónsku
 • mírné a vlhčí zimy na východě USA
Záporná fáze NAO
 • slabá islandská níže i azorská výše
 • menší tlakový gradient způsobuje slabší západní vítr
 • cyklóny putují jižněji
 • přináší vlhký vzduch do Středomoří a studený do severní Evropy
 • na východním pobřeží USA více sněží
 • v Grónsku jsou mírnější zimy
NAO index - standardizovaný rozdíl přízemního tlaku mezi Gibraltarem a Reykjavíkem.


Severoatlantická oscilace (NAO)Tříměsíční klouzavý průměr indexu severoatlantické oscilace

VLEVO: Severoatlantická oscilace (NAO). První graf: Denní NAO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

VPRAVO: Tříměsíční klouzavý průměr indexu severoatlantické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml (NOAA)

-> Měsíční průměry indexu severoatlantické oscilace (textový formát)


Arktická oscilace (AO)

Klimatický jev na severní polokouli spojený se změnami klimatu mezi polárními oblastmi a středními zeměpisnými šířkami, zastřešuje Severoatlantickou oscilaci a některé další cirkulační módy severní polokoule.

Počasí na severní polokouli v zimě 2009/2010 a na jaře 2010 výrazně ovlivnil mimořádně silný výkyv AO. Extrémní záporná fáze trvala od prosince 2009 do února 2010 a v záporných hodnotách zůstal index arktické oscilace i v dalších měsících.

kladná fáze
 • nižší tlak v polárních oblastech
 • vyšší tlak ve středních zeměpisných šířkách
 • dráhy oceánských bouří probíhají severněji
 • teplejší počasí ve Velké Británii a ve Skandinávii
 • sušší podmínky v Španělsku a na Blízkém východě
 • silnější pasáty
záporná fáze
 • vyšší tlak na pólech a nižší ve středních zeměpisných šířkách
 • teplejší počasí v Kanadě a Grónsku
 • studené počasí ve Velké Británii, v části západní a severní Evropy a na Sibiři
 • vlhčí podmínky ve Středomoří
 • slabší pasáty

Index arktické oscilace (AO)Tříměsíční klouzavý průměr indexu arktické oscilace

VLEVO: Index arktické oscilace (AO). Denní AO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

VPRAVO: Tříměsíční klouzavý průměr indexu arktické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.shtml (NOAA)

-> Měsíční průměry indexu arktické oscilace (textový formát)


Antarktická oscilace (AAO)

Dominantní cirkulační mód jižní polokoule na jih od 20. rovnoběžky, je znám i pod názvem cirkumpolární mód proměnlivosti jižní polokoule (Southern Hemisphere Annular Mode, SHAM). Je obdobou Arktické oscilace na severní polokouli. Střídání kladné a záporné fáze AAO se projevuje rozdíly tlaku vzduchu ve vyšších zeměpisných šířkách nad Antarktidou a oblastmi přibližně na 40. až 50. rovnoběžce => Antarktický oscilační index (AOI).


Index antarktické oscilace (AAO)Index antarktické oscilace (AAO)

VLEVO: Denní AAO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

VPRAVO: Tříměsíční klouzavý průměr indexu antarktické oscilace od roku 1979. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/aao.shtml (NOAA)

-> Měsíční průměry indexu antarktické oscilace (textový formát)


ODKAZY:

-> Madden-Julianova oscilace (NOAA/NCEP/CPC)
-> Pacificko-Severoamerický mód (NOAA/NCEP/CPC)


Články o klimatických anomáliích Šipka     Články o oceánské cirkulaci Šipka  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2016: 32 (9 %)
2017: 11 (24 %)

Podrobnosti
  Významné akce
Festival ProTibet 2017
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)

Koncentrace CO2
400,03 ppm (10/2015)
403,73 ppm (10/2016)

Lidská populace
7,368 miliardy (1/2017)

Index cen potravin FAO
171,8 bodů (12/2016)

ENSO
La Niña (SOI: +0,3)
(12/2016)

ISS HD Earth Viewing
  Anketa
Myslíte si, že Donald Trump bude lepším prezidentem USA, než by byla Hillary Clintonová?

Ano (696)
 
Ne (228)
 

Celkový počet hlasů: 924
  Poslední komentáře
» 15.02.2017 12:13:17
Komentář: Jaroslav Krejčí
Leden v Evropě byl většinou studený a srážkově podprůměrný (číst článek)


» 20.01.2017 21:49:58
Komentář: Pardal
Rok 2016 byl nejteplejším rokem v historii měření (číst článek)


» 18.01.2017 23:36:29
Komentář: Pardal
WMO: Letošní rok bude zřejmě nejteplejším v historii měření (číst článek)


» 03.01.2017 21:01:16
Komentář: Juraj Z.
Počet zvířat v přírodě na Zemi rychle klesá, mezi lety 1970 a 2012 jsme přišli o (číst článek)


» 21.12.2016 23:42:58
Komentář: Pardal
Říjen byl o 0,26 stupně chladnější než loni, přesto je rok 2016 stále rekordně t (číst článek)


Gnosis9.net - Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2016