Zuzana Ondomišiová

Je etnoložka, tibetanistka. Již během studia etnologie na pražské FF UK se výrazně zaměřila na kulturu Indie a Tibetu. Tibet poprvé navštívila v roce 1988 a od té doby se do něj stále vrací. Mnoho let se věnuje odborným i osvětově-vzdělávacím přednáškám pro veřejnost, dále přednášela externě na FF UK v Praze a opakovaně na FF Ostravské univerzitě.

Knihy autora: