Židovská mystika

 • Ukaž vše Str.: Židovská mystika / Nejlevnější knihy / Autoři » Vladimír Sadek
 • Devět bran, Talmud

  Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Židovská mystika / Autoři » Jiří Langer

  Jiří Langer - Devět bran, Talmud Langerův soubor chasidských legend Devět bran je dílem mimořádným, vpravdě mistrovským. Co do myšlenkové hloubky i literárního zpracování. Dotýká se nejzazších hlubin lidského bytí, povznáší eticky i esteticky, jiskří vtipem a půvabem. Pohladí, povzbudí a nasměruje duši hledající pravdu a harmonii života. V málokteré knize najdeme tolik moudrosti a opravdovosti, tolik jemnosti a krásy. A přece je tento duchovní a umělecký skvost namnoze opomíjen, přehlížen a nedoceněn. S úctou a radostí jsme připravili toto vydání, abychom alespoň trochu přispěli k rozšíření obecného povědomí o průzračné hloubce chasidských světců i geniálním ztvárnění jejich osudů Jiřím Langerem. Vždyť Devět bran patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo lidskou rukou a srdcem napsáno. Nakladatel vychází z původního vydání nakl. ELK, které schvaloval Jiří Langer a polygrafické stránce knihy je věnována nadstandardní péče.

  320 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2016
  nedostupné
 • Kabala - Nadčasová filosofie života (formát PDF)

  Židovská mystika / Knihy ke stažení / Autoři » Vojen Koreis

  Voyen Koreis - Kabala - Nadčasová filosofie života Lidé se často domnívají, že kabala je pevně svázána s židovským náboženstvím. To je sice pravda, ale jen částečně. Hlavní a vlastně i jediná vazba, kterou kabala má, je na hebrejštinu a na hebrejskou abecedu. To vše ostatní je už rázu univerzálního. Patriarcha starozákonních časů, středověký židovský či křesťanský kabalista, hermetik, astrolog nebo alchymista z doby císaře Rudolfa, teosof či antroposof 19. a 20. století, nebo moderní jungovský psycholog 21. století, který se zabývá archetypy a kolektivním nevědomím lidstva, mají mnoho společného. Všichni čerpají z podobných zdrojů a docházejí k podobným závěrům.

  Tato kniha obsahuje názory člověka, který není židovského původu, který vyrůstal v ateistickém prostředí za komunistického režimu...

  PDF soubor, 381 stran, vydáno 2011

  Šipka Ke stažení (7,1 MB)

  Ukázka z knihy: Kabala: nadčasová filosofie života

  Odkaz: http://www.kabalacesky.com/
  zdarma
 • Rabbi Šimon bar Jochaj a Kabala

  Židovská mystika / Nakladatelství » CAD Press / Skladem

  Autor: Guy Casaril / Předmluva: Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  Guy Casari - Rabbi Šimon bar Jochaj a Kabala Pojednání o životě a díle proslulého židovského učence, žijícího ve 2. století, jemuž je připisováno autorství Zoharu, základního kabalistického spisu, jenž byl ve 13. stol. redigován španělským mystikem Moše de Leon a obsahuje mystické výklady biblických textů.

  Kabala je magické slovo: nikoho nenechává lhostejným. Jednomu připomene spiknutí, osnované proti Faedře, druhému nějakou spiritistickou techniku, a jinému se objeví před očima tajemný opar podivného učení. Podle jedné etymologie vznikla v Indii, další ji spojuje s pozůstatky kultu Kybely, jeden slovník dokonce řadí mezi její stoupence novoplatonika Filóna a peripatetika Avicennu! Pravda je mnohem prostší. V hebrejštině slovo kabala, odvozené ze slovního kořene KBL (přijmout), přibližně znamená tradice.

  151 stran, vazba brožovaná, formát: 200x145mm, vydáno 1996
  cena:211,-
 • Symbolismus lidského těla

  Mýty a pověsti / Zdraví / Židovská mystika / Autoři » Annick de Souzenelle

  Annick de Souzenelle - Symbolismus lidského těla Tělo má svůj jazyk, jímž vyjadřuje radost či utrpení, ale toto tělo zároveň samo je jazykem, "knihou z masa a kostí". Naučit se "číst tělo" znamená nejen vyznat se v tvarech anatomického labyrintu, ale také porozumět tomu, co nám o jeho podstatě a funkci každého z jeho orgánů říkají velké mýty lidstva. Každý orgán, struktura, funkce či mechanismus je v určité rovině pouze vnějším projevem některého ze základních životních archetypů. Oddělit je od tohoto archetypu znamená zahradit cestu k jejich porozumění.

  Naučme se tak jako Annick de Souzenelle opět číst v knihách předávajících tradici, ve svatých jazycích, v symbolech, rituálech a mýtech, abychom si posléze uvědomili, že vše už bylo řečeno...

  418 stran, vazba brožovaná, formát: 200x150 mm, vydáno 2010
  nedostupné
 • Židovská mystika

  Židovská mystika / Nejlevnější knihy / Autoři » Vladimír Sadek

  Základní text o židovské mystice a kabale

  Vladimír Sadek - Židovská mystika Kabala patří k myšlenkově nejvíce závažným rezultátům židovského náboženství - judaismu a židovské kultury. Kabala znamená v hebrejštině tolik co tradice a sloveso pak tolik co přijmout na základě tradice. Začátek talmudského traktátu Pirkej avot (Výroky otců) začíná slovy "Mojžíš přijal Tóru ze Sinaje..." a toto slovo zde znamená převzetí boží tradice a její další předání následujícím generacím. V tomto původním slova smyslu znamená slovo kabala nábožensko-mystickou esoterní tradici přijímanou z pokolení na pokolení. Ovšem na druhé straně slovo kabala získalo v povědomí nežidovského okolí také význam čarování a magie, podle Jungmannova česko-německého slovníku jde o "tajemný význam hebrejských písmen a slov, odtud i tajemné počítání, karet vykládání" aj.

  212 stran, vazba brožovaná, formát: 180x110 mm, vydáno 2009
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Židovská mystika / Nejlevnější knihy / Autoři » Vladimír Sadek