Zdeněk Vašků

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc. (*1944) je český vědec. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy a externě přednáší na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím.

Je autorem knih Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008) a spoluatorem titulu Velká kniha o klimatu zemí Koruny české (2003).