Zdeněk Neubauer

Zdeněk Neubauer Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (*1942) je český filosof, biolog a spisovatel. Vystudoval mikrobiologii, biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a filosofii na Filozofické fakultě téže univerzity. V roce 1970 získal titul doktor přírodních věd (RNDr.) a v roce 1971 titul doktor filozofie (PhDr.). Po studiích pracoval na Přírodovědecké fakultě a v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. V letech 1967-1970 se věnoval vědeckému výzkumu v Ústavu genetiky a biofyziky v Neapoli. Po návratu opět zamířil na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde spoluzakládal filozofickou skupinu "Platonská akademie". V roce 1982 musel kvůli politickým názorům opustit fakultu. Našel si zaměstnání v ČKD jako programátor.

Od roku 1990 přednáší na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v letech 1990 až 1996 byl vedoucím katedry. Přednáší také na Filosofické fakultě. V roce 1991se stal docentem, v roce 1992 profesorem obecné biologie. V roce 2001 mu byla udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Ve svých knihách se zabývá vědou i religionistikou, zajímá se především o vztahy mezi vědou a filosofií, o filozofické problémy biologie a fyziky, velký prostor věnuje i hermetismu a hlubinné psychologii.

Vydané knihy: Nový areopág (1992), Přímluvce postmoderny (1994), Faustova tajemná milenka (1990), O cestách tam a zase zpátky (1990), Deus et natura (1999), O Přírodě a přirozenosti věcí (1998, 2005), Golem a jiná vyprávění o podivuhodných setkáních (1998), Svatojánský výlet (spoluautor, 2000), Smysl a svět (2001), Biomoc (2002), Respondeo dicendium (2002), O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání (2004), Skrytá pravda Země (spoluautor, 2004) Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu (spoluautor, 2003), O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006), Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních (2007), Státověda a teorie politiky (2007), O počátku, cestě a znamení časů (2007), Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc (2009), O čem je věda? (2009), Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti (spoluautor, 2011), O pokladu v srdci Evropy (2011)

Odkaz: Univerzita Karlova v Praze - Katedra filosofie a dějin přírodních věd - Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Člověk a příroda / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů
 • Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních

  Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Historické záhady

  Zdeněk Neubauer - Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních Jde o upravené a o starší i nové texty rozšířené vydání dávno vyprodané knihy Golem a jiná vyprávění... Obsahuje: současný autorův text o Golemovi, tajemném jménu a kabalistické povaze vědy. Dále obsahuje eseje: O Svatém Grálu, Kalich a Kříž, Maria jako archetyp, Genius loci…

  Ukázka:

  (...) Autor konečně obdržel odpověď na otázku, o čem je věda: co zkoumá, co je jejím obsahem. Zní prostě, ba sprostě - pohoršlivě. Předmětem Vědy (přírodovědy - science) je duchovní skutečnost Boží! Věda, vlastní náboženství Novověku, se zabývá zjevením: zjevením ducha-přízraku Boha, toho, jenž je mrtev a uložen v písmu.

  186 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007
  cena:239,-
 • Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

  Křesťanská mystika / Křesťanství / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer

  Zdeněk Neubauer - Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc Pronikavý rozbor velikonočních obřadů zaměřený na zasvěcení do tajemství Vzkříšení jakožto spásy světa jeho znovustvořením: "Spása duše souvisí snápravou, přerodem lidské "přirozenosti". Uvidíme, že o "přírodu" a "přirozenost" v těchto obřadech jde především. V mysterijní zkušenosti splývá přirozenost duše s přirozeností veškerenstva a spása vlastní sespásou světa. Obé se setkává v 'srdci přirozenosti', které - tak jako Noemova Archa či Archa Úmluvy - zachraňuje, uchovává a chrání kosmický řád stvoření, zatímco svět sám dochází své obnovy skrze tajemný průchod nestvořenem, otevřený Kristovým Zmrtvýchvstáním. Událostí Vzkříšení povstává svět ze svého nebytí - tak jako fénix z vlastního popele."

  52 stran, vazba sešitová, formát: 200x140 mm, vydáno 2009
  nedostupné
 • O pokladu v srdci Evropy

  Historie českých zemí / Křesťanství / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Historické záhady / Skladem

  Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře

  Zdeněk Neubauer - O pokladu v srdci Evropy Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeči obrazů tohoto slavného oltářního cyklu, vyjadřujícího pochopení sakrální skutečnosti doby, která stále představuje duchovní základy naší současnosti. Knihu provázejíí barevné celostránkové ilustrace.

  Obrazy Vyšebrodského cyklu jsou odkazem doby, která věcně, přirozeně věřila v obsah křesťanské zvěsti, s jejím důrazem na stvoření, vtělení a zmrtvýchvstání. To vše se týkalo hmoty a těla. Tato víra určila oné době svůj tvar. Byla to však víra, nikoliv vědění. A proto byl její obsah tajemstvím, ne naukou či samozřejmostí.

  144 stran, vazba vázaná, formát: 286x212 mm, vydáno 2011
  cena:373,-
 • O počátku, cestě a znamení časů

  Člověk a příroda / Nakladatelství » Malvern / Společnost / Autoři » Zdeněk Neubauer / Na pomezí vědy / Skladem

  Zdeněk Neubauer - O počátku, cestě a znamení časů Tato kniha obsahuje rozhovory se Zdeňkem Neubauerem a řadu doposud nepublikovaných esejí a úvah. Středem knihy je obsáhlý esej o Mojžíšovi a Darwinovi, tedy o stvoření v biblickém a vědeckém smyslu slova.

  Profesora Zdeňka Neubauera má část českých vědců upřímně nerada. Svými protivníky bývá označován za jednoho z hlasatelů nebezpečných "postmoderních" myšlenek, škodících vědě. Nevole je o to větší, že profesora Neubauera nelze jako uznávaného biologa prohlásit za šarlatána, který kritizuje vědu jen proto, že o ní nic neví.

  326 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007
  cena:299,-
 • O svatém Františku aneb zrození ducha novověku

  Křesťanská mystika / Křesťanství / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Skladem

  O svatém Františku aneb zrození ducha novověku První část trilogie, která přináší celoživotní výsledek autorova hledání a tázání po kořenech vědy. Vypráví o Joachimu da Fiore, svatém Františku z Assisi a zrození ducha novověku na pozadí teologie.

  Ukázka:

  Vyprávění o vánočním zázraku sv. Františka je celá řada. A nevypravují příběh ledajaký: zanechal po sobě magické kouzlo našich Vánoc, jež dodnes, přes propast více než sedmi století, neztratilo nic na své účinnosti. Dojímá, oslňuje, podmaňuje si mysl většiny příslušníků naší kultury. Většina už nevěří ve skutečnost betlémské události. Skutečnost Vánoc však prožíváme všichni; nutkavě a samozřejmě se na tomto mysteriu podílíme - mnohdy dokonce proti své vůli.

  224 stran, vazba vázaná, formát: 220x150 mm, vydáno 2006
  cena:249,-
 • Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu

  Karty, tarot / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Jakub Hlaváček / Autoři » Zdeněk Neubauer

  Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu Stručné a přehledné podání základních prvků hermetické symboliky, sloužící coby úvod k netradiční hermeneutice tarotových arkán na pozadí kabaly a kosmologie. Účelem této "abecedy" je poskytnout první vhled do hermetické symboliky a otevřít vnímání universalitě (nikoli všeobecnosti) jejího sdělení. Je třeba mít na zřeteli, že použití symbolického jazyka v alchymii má hlavně a jednoznačně iniciační charakter. Symbolika alchymie, která si je mallarméovsky vědoma, že "vyslovit znamená zradit, ale tlumočit znamená utajit", slouží především ke zdokonalení člověka a to nikoli ve vágním (humanisticko-vzdělávacím) slova smyslu, nýbrž v radikálně metafyzickém.

  320 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2003
  nedostupné
 • Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti

  Člověk a příroda / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů

  Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti Kniha zkoumá nová paradigmata v současné biologii a do hloubky se zabývá přínosem vědců a myslitelů, kteří nějakým způsobem vyčnívají z davu běžných "pracovníků vědy". Richard Dawkins, Barbara McClintock, Adolf Portmann, David Bohm, Rupert Sheldrake a Gregory Bateson nepředstavují hlavní proud vědy, avšak právě to umožňuje na jejich příbězích ilustrovat fascinující pohyb dějin poznání v nedávné době.

  Požadavek radikální revoluce v biologickém myšlení není výstřelkem radikálů, přeceňujících význam některých okrajových jevů či nečekaných objevů, nýbrž že se jím ohlašují obdobné změny, které se již v ostatních oblastech lidské poznávací i tvůrčí praxe přirozeně prosazují a mění jak naše chápání skutečnosti, tak naše sebepochopení, aniž si to sami uvědomujeme.

  504 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2011
  cena:309,-
 • Ukaž vše Str.: Člověk a příroda / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů