Zdeněk Ministr

Ing. Zdeněk Ministr (1926-2004) byl průkopníkem archeoastronomie v ČR. Profesně se věnoval metalurgii a průmyslové technologii. V oblasti kalendářní astronomie byl samoukem, získal si však pozornost a uznání českých i světových odborných kruhů. Stal se členem Klubu přátel NTM a Evropské společnosti pro astronomii v kultuře (SEAC). Byl aktivním účastníkem i spoluorganizátorem tématicky zaměřených mezinárodních konferencí. Je autorem většího počtu archeoastronomických studií, publikovaných ve sbornících z konferencí, v odborných časopisech i regionálním tisku. Posmrtně vydaná kniha Géniové dávnověku je završením a syntézou jeho vědeckého úsilí.

Knihy autora: