Zdeněk Kratochvíl

Doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (*1952) je český filosof a vysokoškolský pedagog, autor řady publikací o dějinách filozofie. Studoval katolickou teologii v Litoměřicích, avšak kvůli kontaktům s podzemní církví byl ze studií v roce 1975 (ve 4. ročníku) vyloučen. Ve studiích pak pokračoval neoficiálně v okruhu žáků J. Tischnera a Jana Patočky.

Má za sebou nejrůznější zaměstnání, pracoval jako noční hlídač, topič, technický asistent či systémový programátor. Vysokoškolské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mohl dokončit až po roce 1989. Od roku 1990 vyučuje na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 je vedoucím Katedry filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě. Je ženatý, má dvě dcery.

Vydal množství publikací, z knih jsou to: Lesk a bída astrologie (1990), Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky (1991), Mýtus, filosofie a věda - I. Antika (1991), Mýtus, filosofie a věda - II. Středověk a renesance (1992), Řečtí apologéti (1992), Hérakleitos z Efesu, Řeč o povaze bytí (1993), Studie o křesťanství a řecké filosofii (1994), Filosofie živé přírody (1994), Evangelium pravdy (1994), Od mýtu k logu (1994), Řeč umění a archaické filosofie (1995), Výchova, zřejmost, vědomí (1995), Pramen poznání (1996), Problémy myšlení přirozenosti (1997), Hérakleitos (1997), Páté století (1997), Pýthagorás za Samu (1999), Obrana želvy (2003), Délský Potápěč k Hérakleitově řeči (2006), Filosofie mezi mýtem a vědou (2009), Evoluce před Darwinem (2013), Anaxagorás (2015)

Odkazy: Katedra filosofie a dějin přír. věd - Doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl, Dr., www.fysis.cz

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Člověk a příroda / Filozofie / Autoři » Zdeněk Kratochvíl / Skladem
 • Evangelium pravdy

  Filozofie / Gnosticismus / Nejlevnější knihy / Autoři » Zdeněk Kratochvíl / Apokryfy

  Připravil: Zdeněk Kratochvíl

  Evangelium pravdy Koptský rukopis Evangelia pravdy byl objeven krátce po druhé světové válce v hornoegyptském Nag Hammádí. Předpokládá se, že dílo napsal alexandrijský gnostik Valentinos nebo některý z jeho blízkých žáků. Vznik originálu je datován do období let 140 až 180. Dalším zajímavým textem je "List Rheginovi neboli Slovo o zmrtvýchvstání" (sepsáno koncem 2. století, pravděpodobně mezi lety 170 a 200). Kromě toho kniha obsahuje několik neméně zajímavých příloh (Gnóstický přístup ke skutečnosti, Kléméns Alexandrijský - Chvála gnóse, apod.).

  Texty přeložil, poznámkami opatřil a o další informace obohatil Zdeněk Kratochvíl, který je uznávaným odborníkem na dějiny evropské filozofie, gnósi, antické křesťanství a fenomenologii náboženství.

  118 stran, vazba brožovaná, formát: 170x110 mm, vydáno 1994, dotisk 2003
  nedostupné
 • Filosofie živé přírody

  Člověk a příroda / Filozofie / Autoři » Zdeněk Kratochvíl / Skladem

  Zdeněk Kratochvíl - Filosofie živé přírody Text knihy je pokusem o sestup na nejistou a bohatou půdu zkušenosti přírody - na půdu přirozené zkušenosti. Průvodcem je staré i soudobé myšlení, myšlení filosofické, vědecké, náboženské i poetické. Hned v úvodu knihy je citována je posvátná řeč Herma Trismegista: "Slávou veškerenstva je Bůh a božské: božská příroda. Počátkem jsoucích věcí je Bůh: mysl, příroda a látka, moudrost k projevení všeho, co jest. Počátkem je to, co je božské: příroda, působení, pouto a cíl, neboli obnovení... Ono božské je totiž veškeré světové sloučení, přírodou obnovené. Neboť v tomto božství je příroda ustavena."

  224 stran, vazba brožovaná, formát: 170x110 mm, vydáno 1994
  cena:139,-
 • Ukaž vše Str.: Člověk a příroda / Filozofie / Autoři » Zdeněk Kratochvíl / Skladem