William Ruddiman

William Ruddiman William F. Ruddiman (*1943) je americký palaeoklimatolog a emeritní profesor na University of Virginia. Prosazuje hypotézu, že lidstvo mění podnebí na Zemi už tisíce let. Antropogenní emise skleníkových plynů (metanu a oxidu uhličitého) podle něj nezačaly až s průmyslovou revolucí v 18. století, ale dochází k nim už 8 tisíc let v důsledku rozvoje zemědělství.

Je autorem těchto knih: Podnebí na Zemi: minulost a budoucnost (Earth's Climate: Past and Future, 2001, 2007), Pluhy, nemoci a ropa (Plows, Plagues, and Petroleum, 2005).

Odkazy: University of Virginia

Knihy autora: