Vladimír Sadek

Vladimír Sadek (1932-2008) byl přední český judaista a hebraista, zabýval se především židovskou mystikou, dále dějinami židovské filozofie, jejími představiteli, částečně také středověkou filozofií islámu.

Vladimír Sadek Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor hebraistika a islamistika (1956). Poté působil v knihovně pražského Státního židovského muzea pod vedením Otto Munelese. Následně pracoval v muzeu jako vědecký pracovník. Po získání hodnosti kandidáta věd v roce 1963 se v roce 1968 habilitoval jako docent hebraistiky. Od roku 1974 měl být podle dokumentů Státní bezpečnosti jejím agentem. Přednášet na Filozofické fakultě UK začal v roce 1991 po obnovení výuky hebraistiky a judaistiky. V roce 1996 byl jmenován profesorem filozofie se zaměřením na hebraistiku-judaistiku. Od roku 1999 působil jako profesor na Husitské teologické fakultě UK, kde přednášel úvod do judaismu, židovskou filozofii středověku a renesance, židovskou mystiku (kabala, chasidismus) a interpretaci židovských mystických textů.

Byl dvakrát ženatý. Publikoval v periodikách Judaica Bohemiae, Review for the History of Czechoslovak Jews, Nový Orient, Roš Chodeš.

Vydané knihy: Židovská mystika v Praze. Myšlenky a duchovní hodnoty kabaly (1992), Židovská mystika (2003, 2009), Doteky duše. Snový deník vzestupu lidské duše (2009)

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Židovská mystika / Nejlevnější knihy / Autoři » Vladimír Sadek
 • Doteky duše

  Nakladatelství » Malvern / Spánek a sny / Autoři » Vladimír Sadek / Dostupnost: 1-6 dnů

  Snový deník o vzestupu lidské duše

  Vladimír Sadek - Doteky duše Zřídka se objeví text, navíc z pera akademického profesora, který je ve své podstatě konfesí, pokornou výpovědí člověka o vědomí dalšího života duše. Knížku Vladimíra Sadka můžeme chápat jako osobní vyznání člověka, jenž se svým pojetím "láskomoudrosti" připojil k široké rodině duší těch, kteří jsou schopni "rozmlouvat beze slov se šípkovým keřem". Ve svém hluboce intimním deníku autor popisuje své sny, ve kterých se setkával mimo jiné s dušemi své první ženy a své matky. Bohatou snovou symboliku také interpretuje a odkazuje na díla mystiků.

  112 stran, formát: 200x140 mm, vazba brožovaná, vydáno 2009
  cena:149,-
 • Židovská mystika

  Židovská mystika / Nejlevnější knihy / Autoři » Vladimír Sadek

  Základní text o židovské mystice a kabale

  Vladimír Sadek - Židovská mystika Kabala patří k myšlenkově nejvíce závažným rezultátům židovského náboženství - judaismu a židovské kultury. Kabala znamená v hebrejštině tolik co tradice a sloveso pak tolik co přijmout na základě tradice. Začátek talmudského traktátu Pirkej avot (Výroky otců) začíná slovy "Mojžíš přijal Tóru ze Sinaje..." a toto slovo zde znamená převzetí boží tradice a její další předání následujícím generacím. V tomto původním slova smyslu znamená slovo kabala nábožensko-mystickou esoterní tradici přijímanou z pokolení na pokolení. Ovšem na druhé straně slovo kabala získalo v povědomí nežidovského okolí také význam čarování a magie, podle Jungmannova česko-německého slovníku jde o "tajemný význam hebrejských písmen a slov, odtud i tajemné počítání, karet vykládání" aj.

  212 stran, vazba brožovaná, formát: 180x110 mm, vydáno 2009
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Židovská mystika / Nejlevnější knihy / Autoři » Vladimír Sadek