Tomáš Štanzel

Tomáš Štanzel (1958) je český umělecký fotograf, publicista a překladatel. Vystudoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické a fotografii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Přes dvacet let se zabývá stravou jakožto podpůrného prostředku pro dosažení tělesného i duševního zdraví. K tomuto zájmu jej přivedla nutnost řešit vlastní zdravotní situaci a orientace na východní filozofické směry. Na důležitost každodenní volby stravy poukázal v řadě článků.

Knihy autora: